Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένα Πειραιά

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένα Πειραιά

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο επιχείρησης

Πεδίο επικοινωνίας

 

Γεωργουδάκης, Εμμανουήλ

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ακτή Μιαούλη 10

Τοποθεσία

Περιοχή

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

185 38

Τηλέφωνο

210 4550425

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ίδρυση 2012

Το 2015 αποφασίστηκε η πώληση του ΟΛΠ στην COSCO με αποτέλεσμα την παραίτηση του τότε προέδρου Γ. Ανωμερίτη και την παραχώρηση των μετοχών του Οργανισμού στο ΤΑΙΠΕΔ. Παρά τις ποικίλες προσπάθειες και προτάσεις για τη διάσωση του ΙΑ-ΟΛΠ, τόσο ως φορέα όσο και ως λειτουργικής αρχειακής μονάδας, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας του ΙΑ-ΟΛΠ τον Ιούνιο του 2016, οπότε κατέβηκε η ιστοσελίδα και κλειδώθηκε το υλικό της.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Αρχείο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Αρχείο Συνταξιούχων Ένωσης Μονίμων υπαλλήλων ΟΛΠ

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ακτή Μιαούλη 10
185 38