Αρχείο - Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιά

Ημερομηνία(ες)

  • 1911-1950 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραλήφθηκε κατά καιρούς από οργανικές μονάδες του ΟΛΠ

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1911-1950). Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής (1911-1950)
Μέγεθος και των δύο σειρών: 100 τόμοι
Φωτογραφικό αρχείο (1950 και εντεύθεν, κυρίως 1974-).
Μέγεθος: 50 τρέχοντα μέτρα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Το αρχείο υπέστη καταστροφές και εκκαθαρίσεις στο παρελθόν.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Ταξινομημένο σε τρία μέρη:
Ι) Έγγραφα, έντυπα
ΙΙ) Αντικείμενα
ΙΙΙ) Οπτικοακουστικό υλικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το Ιστορικό Αρχείο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς είναι μη προσβάσιμο από τον Ιούνιο του 2016.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΓΑΚ, Κεντρική Υπηρεσία: Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Φωτογραφικό αρχειακό υλικό

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες