Αρχείο Αρ.Εισ. 48 - Συλλογή Γεωργίου Λαδά. Πρωτόκολλα δημοψηφίσματος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ.Εισ. 48

Τίτλος

Συλλογή Γεωργίου Λαδά. Πρωτόκολλα δημοψηφίσματος

Ημερομηνία(ες)

  • 1862-1863, [1920] (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

120 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Γεώργιος Λαδάς

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους νομάρχες και τους επάρχους, σχετικά με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την εκλογή του νέου βασιλιά (1862). Ψήφισμα της Προσωρινής Κυβέρνησης, με το οποίο καθορίζονται οι διατάξεις του τρόπου ψηφοφορίας. Πρωτόκολλα ψηφοφορίας των νομών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Εύβοιας, νησιών Αιγαίου, καθώς και των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού (Αϊδινίου, Άκρης, Βηρυτού, Βάρνας, Βιτωλίων, Βράιλας, Δαμιατίου, Ιερουσαλήμ, Καΐρου, Κύπρου, Λήμνου, Λίβερπουλ, Μαγνησίας, Πετρούπολης, Πλοεστίου, Βλαχίας, Ρόδου, Τρίκκης, Φώκαιας, Ψαρών). Ψηφοδέλτια απορριφθέντα από την Εφορευτική Επιτροπή· συγκεντρωτικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος.
Ψήφισμα της Β' Εθνικής Συνέλευσης, με το οποίο γίνεται αποδεκτό το αποτέλεσμα της εκλογής του πρίγκιπα Αλφρέδου (1863).
Πρόγραμμα τελετής του βασιλικού οίκου της Δανίας για την υποδοχή της ελληνικής επιτροπής· διάγγελμα του πρίγκιπα Γεωργίου, με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του για την αποδοχή της πρόωρης ενηλικίωσής του· ημερήσια διαταγή για την εφαρμογή του προγράμματος υποδοχής του νέου βασιλιά Γεωργίου Α' (1863).
Δ.Κ. Παπαγεωργίου, Όνειρον ή Τα στρατηγικά του στρατάρχου Καραΐσκου, 1883 (έντυπο).
Χειρόγραφο φυλλάδιο (φφ 8) με γελοιογραφίες του Εμμα[νουήλ] Φρέτσα με τίτλο "Το πανόραμα μετά τας εκλογάς, Αλληγορία" [1920].

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες