Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί

Σχετικοί όροι

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί

2 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας

  • GR ADM009.01
  • Αρχείο
  • 1961-1988

Πρόκειται για Βιβλία Λογιστικά (Γενικά Καθολικά ετών 1961, 1973, 1976, Αναλυτικά καθολικά εξόδων ετών 1975, 1976, Ειδικών φορέων εξόδων προϋπολογισμού έτους 1976), Βιβλία κίνησης αντιτίμων ελεγκτηρίων εξόδων ετών 1972-1978 και 1979, 1980, Βιβλίο καταχώρησης νόμιμα χορηγούμενων φορολογικών διευκολύνσεων ετών 1987, 1988, Βιβλίο καταχώρησης τρεχούμενων λογαριασμών τρίτων ετών 1973-1974 & 1975-1976, Βιβλίο καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων επί αποδόσει λογαριασμού ετών 1973, 1974, Χρηματικούς καταλόγους (καθυστερηματικούς) ετών 1971-1973, προϋπολογισμούς ετών 1969,1979, 1986, 1987, Βιβλίο λογιστικό (γραμματίων εισπρακτέων) έτους 1965, Βιβλία ταμείου (χρηματιστικούς λογαριασμούς) ετών 1973 & 1976, Χρηματικούς καταλόγους φορολογίας έτους 1971, Βιβλίο καταχώρησης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης έτους 1983 και Βιβλίο Ταμείου Τμήματος Εξόδων (ημερήσιων πληρωμών) ετών 1975-1978.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου

  • GRGSA-CA- JUS047.01
  • Αρχείο
  • 1991- 1992

Το αρχείο αφορά την αρμοδιότητα του ελέγχου των υπολόγων. Περιλαμβάνει λογαριασμούς από Δημόσια Ταμεία και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Ελεγκτικό Συνέδριο