Αρχείο ΔΙΟΙΚ.013.002 - Αρχείο Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητήριου Αργολίδας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.013.002

Τίτλος

Αρχείο Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητήριου Αργολίδας

Ημερομηνία(ες)

  • 1966 - 1994 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

70 σάκοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αργολίδας
ΑΒΕ 167

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελοι αλληλογραφίας, τιμολόγια εισαγωγής και εξαγωγής, διάφορα περί εξαγωγών, ασφαλειομεσιτών, πιστοποιήσεων, οικονομικών, μισθοδοσίας, Ε.Ο.Κ., Τραπεζών κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης