Αρχείο ADM001.01 - Αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού Λακωνίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM001.01

Τίτλος

Αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού Λακωνίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1927-1956 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

39 φάκελοι με χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κείμενα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή από Νομαρχία Λακωνίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, 30-9-1988
ΑΒΕ 5

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο απαρτίζεται από πενήντα οκτώ (58) φακέλους με έγγραφα περί έκδοσης αδειών οικοδομών και επεκτάσεων οικοδομών σε περιοχές των επαρχιών της Λακωνίας, Λακεδαίμονος και Επιδαύρου Λιμηράς. Το αρχείο καλύπτει την χρονική περίοδο 1927 - 1956. Περιλαμβάνει, επίσης, αρχιτεκτονικά σχέδια οικιών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης