Αρχείο GR HESG-NHM/1991/6-4 - Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/1991/6-4

Τίτλος

Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου

Ημερομηνία(ες)

  • 1813-1872 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

14 φάκελοι (περί τα 900 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1772 - 1852)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ξάνθος, Εμμανουήλ (Πάτμος,1772-Αθήνα, 1852) ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας που εργάστηκε δραστήρια για τη μύηση νέων μελών στην Εταιρεία και την προετοιμασία του αγώνα συγκεντρώνοντας χρήματα και πολεμοφόδια. Το 1839 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα υπηρετώντας σε διάφορες δημόσιες θέσεις.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (Ιουν.1991)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από πρωτότυπες κυρίως επιστολές διαφόρων με παραλήπτη τον Εμμανουήλ Ξάνθο, καθώς και κάποια σχετικά έγγραφα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων και εξόδων, μεγάλο αριθμός βεβαιωτικών των 100 ολλανδικών φλωρίων της 1ης Ιανουαρίου 1821. Περιλαμβάνει επίσης τα χειρόγραφα των ήδη εκδεδομένων κειμένων του Ξάνθου –«Απομνημονεύματα» και «Απολογία»– σε πολλαπλά σχέδια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Σχετικές εκδόσεις της Ι.Ε.Ε.Ε.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

• Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου, τ. Α΄ (1997), τ. Β΄ (2000), τ. Γ΄(2002), τ. Δ΄ (2014), Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα
• Τρισεύγενη Τσίμπανη-Δάλλα, 27 επιστολές της Σεβαστής προς τον Εμμανουήλ Ξάνθο, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 2014

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες