Αρχείο GR HESG-NHM/20150-20241 - Αρχείο Εμμανουήλ Παπά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/20150-20241

Τίτλος

Αρχείο Εμμανουήλ Παπά

Ημερομηνία(ες)

  • 1793-1861 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (περί τα 100 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1772 - 1821)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φιλικός, αγωνιστής και πρωτεργάτης της εξέγερσης στη Χαλκιδική. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Κωνσταντίνο Παπαδάτο το 1819. Ως Απόστολος της Φιλικής Εταιρείας θα σταλεί στη Μακεδονία για να προετοιμάσει τον ξεσηκωμό των κατοίκων της.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ιωάννη Θεοδωρίδη (Οκτ. 1910)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα που αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους τη δράση του Παπά κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης και κάποια που αφορούν στους γιούς του Αθανασάκη, Γιαννάκη και Νικολάκη που βρήκαν το θάνατο στα πεδία των μαχών καθώς και υλικό που σχετίζεται με τον δευτερότοκο γιό του Αναστασάκη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Έκδοση και Δελτία Καταγραφής

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

  • Βακαλόπουλος Απόστολος, Εμμανουήλ Παπάς «αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας». Η ιστορία και το αρχείο της οικογενείας του, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1981
  • Παπαναστασίου Μαρία, «Εξέχοντες Φιλικοί μέσα από το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων της Ι.Ε.Ε.Ε.», Τεκμήρια Ιστορίας, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα, 2015,σσ. 29-40

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες