Αρχείο Α1 - Αρχείο Γραμματείας (Πρωτοκόλλου) Συγκλήτου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Α1

Τίτλος

Αρχείο Γραμματείας (Πρωτοκόλλου) Συγκλήτου

Ημερομηνία(ες)

  • 1837-1983 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2000> φάκελοι και υπηρεσιακά βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: τόμοι 1-79Β, έτη 1842-1968
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: έτη 1968-1982
Πρακτικά Συγκλητικής Επιτροπής: έτη 1970-1977
Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: τόμοι 1-67, έτη 1897-1962
Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: έτη 1962-1983 (η σειρά δεν είναι πλήρης)
Ακίνητα Πανεπιστημίου Αθηνών
Οργανόγραμμα Πανεπιστημιακής Λέσχης
Τοπογραφικά Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτηματολόγιο Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτιμοι καθηγητές
Βιβλίο Αρχαιρεσιών: τόμοι 1-5, έτη 1837-1959

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/col_gramsigklitou.
Συνοπτικός κατάλογος

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/col_gramsigklitou. Ψηφιοποιημένες οι σειρές:

  1. Αρχαιρεσίες
  2. Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
  3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών
  4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες