Αρχείο - Αρχείο Γραμματείας ΙΑΣΑ (Archivio Segreteria SAIA)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Γραμματείας ΙΑΣΑ (Archivio Segreteria SAIA)

Ημερομηνία(ες)

  • 1913 -1986 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

84 φάκελοι (9.66 μ.)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ) ιδρύθηκε το 1909. Είναι το μοναδικό ιταλικό αρχαιολογικό ίδρυμα στο εξωτερικό, υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Διενεργεί, προωθεί και υποστηρίζει έρευνες για την Ελλάδα και για τις περιοχές ελληνικού πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι τη βυζαντινή εποχή, στο πλαίσιο της διάδρασης με την Ανατολή, την Αφρική, την ηπειρωτική Ευρώπη και στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της τοπογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της επιγραφικής, της νομισματικής, της ιστορίας, της ιστορίας των θρησκειών, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας.

Ασχολείται με την εκπαίδευση νεαρών ερευνητών, τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και με τη διάδοση των αποτελεσμάτων, με την ανάδειξη της ελληνικής αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Παραδόθηκαν στα Αρχεία της ΙΑΣΑ τα έτη μέχρι το 1986 λόγω παλαιότητας ενώ τα μεταγενέστερα παραμένουν στη Γραμματεία της Σχολής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών τα συγκεκριμένα έτη

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό και γεωγραφικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Χωρίς όρους

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ιταλική κυρίως και ελληνική, γαλλική, γερμανική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού : άδειες ανασκαφών και μελέτης

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

17/12/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ιλαρία Συμιακάκη

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες