Αρχείο KSE 140 - Ξεφλούδας, Στέλιος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR_LA KSE 140

Τίτλος

Ξεφλούδας, Στέλιος

Ημερομηνία(ες)

  • 1929-1981; (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί, βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1901-1984)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Τα περισσότερα τεκμήρια (χειρόγραφα, επιστολές και εκδόσεις των τελευταίων έργων του) είναι δωρεά του συγγραφέα και της αδερφής του Ευγενίας Νικολούδη. Οι επιστολές προς τον Β. Ν. Τατάκη ανήκαν αρχικά στο αρχείο Τατάκη και παραχωρήθηκαν από τις κόρες του στην Α. Κεχαγιά -Λυπουρλή. Κατατέθηκαν από την τελευταία στο Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και εντάχθηκαν στο αρχείο Ξεφλούδα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρέα Στ. Ξεφλούδα, Ευγ. Νικολούδη και Α. Κεχαγιά-Λυπουρλή

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Σκόρπια χειρόγραφα των τελευταίων μυθιστορημάτων του Ξεφλούδα, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες επιστολές και δελτάρια, αποκόμματα και φωτογραφίες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Το υλικό αναταξινομήθηκε.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Ειδολογική, χρονολογική

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγγραφη άδεια του Τομέα ΜΝΕΣ (Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Τεκμήρια Στέλιου Ξεφλούδα στο Ε.Λ.Ι.Α.

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Έντυπο: Δημοπούλου, Κική (επιμ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Αναλυτικός κατάλογος, Παράρτημα της επιστημονικής επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες