Αρχείο 0005.004.013.222 - Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.004.013.222

Τίτλος

Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1964-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1964 -)

Διοικητική ιστορία

Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ) ιδρύθηκε το 1964 µε βασικό σκοπό την αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης. Η συζήτηση για την Εθνική Aντίσταση στις αρχές της δεκαετίας του ΄60, έχει διττό χαρακτήρα αφ’ ενός αφορά την αναγνώρισή της, αφ’ ετέρου τη συγκρότηση της Ιστορίας της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ίδρυση της ΠΕΑΕΑ καθώς και άλλων µαζικών οργανώσεων αντιστασιακών, που συγκροτήθηκαν την ίδια περίοδο, κατά κύριο λόγο υπό την σκέπη της ΕΔΑ.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο της ΠΕΑΕΑ κατασχέθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας και επιστράφηκε µαζί µε το αρχείο της ΕΔΑ, µέρος του οποίου αποτελεί και σήµερα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Καταστατικό
  • Γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες
  • Υποµνήµατα, ανακοινώσεις, καταγγελίες
  • Αλληλογραφία
  • Τοπικά παραρτήµατα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του Αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες