Αρχείο GR HESG-NHM/1997/3-2 - Αρχείο Βλάση Καρατζίκα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/1997/3-2

Τίτλος

Αρχείο Βλάση Καρατζίκα

Ημερομηνία(ες)

  • 1940-1941 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Περί τα 110 έγγραφα και έντυπα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1917-1980)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στον Πειραιά, εργάστηκε στους Σιδηροδρόμους Πελοποννήσου και Αθηνών-Πειραιώς. Το 1938 κατατάχθηκε στο Πυροβολικό και το 1940 τοποθετήθηκε ως σκοπευτής πυροβόλου και συμμετείχε ενεργά σε σημαντικές επιχειρήσεις.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Χαρίκλειας Καρατζίκα (Μάρτ. 1997)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές και επιστολικά δελτάρια προς την οικογένειά του, φύλλα αδείας, έγκριση παράτασης αδείας, σημείωμα του Οφθαλμολογικού τμήματος κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Σύντομη περιγραφή στα Πεπραγμένα της Ι.Ε.Ε.Ε.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Καραπάνου-Παλόγλου Αγγ. 2007, Πυροβολητής Πεζικού Βλάσης Καρατζίκας, Ημερολόγιον εκστρατείας: Νοέμ. 1940-Απρ. 1941. Αθήνα: Ερμής.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες