Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων

Παράλληλες μορφές του ονόματος

  • Military Archives Agency

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΥΣΑ
  • Υπηρεσία Αρχείων Στρατολογικών και Οικονομικών Βιβλίων Πολέμου 1940 – 1941 (ΥΑΣΟΒ)

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Περιοχή επαφής

 

Άγνωστο

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Στρατόπεδο «ΒΑΡΥΤΗ Β΄», Γουδή-Αθήνα ΒΣΤ 902, έναντι θεάτρου Μπάντμιντον

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

ΒΣΤ 902

Τηλέφωνο

210-7484885, 210-7750866, 210-7786310

Fax

210-7795537

Email

URL

www.ysa.gr

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, τα αρχεία του Στρατού παρέμεναν στους εκδότες τους ή σε φορείς του ενεργού Στρατού (επιτελεία, σχηματισμούς, διοικήσεις, μονάδες, σχολές και υπηρεσίες).

Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την κατάρρευση του μετώπου το 1941 η κυβέρνηση κατοχής λόγω του κινδύνου απώλειας των αρχείων από τη γενικευμένη διάλυση των φορέων του Στρατού, προχώρησε με ρυθμιστικές υπουργικές αποφάσεις στη συγκρότηση της ΥΣΑ, με σκοπό να προωθηθούν εκεί όλα τα αρχεία των υπό διάλυση στρατιωτικών φορέων σε πρωτότυπη μορφή για ταξινόμηση και εκμετάλλευση.

Με ρυθμιστική Εγκύκλιο του ΓΕΣ το 1951, καθορίστηκε ότι στην ΥΣΑ θα αποστέλλονταν τα αρχεία μόνο των διαλυομένων φορέων του Στρατού. Το 1966 εκδόθηκε νεότερη ρυθμιστική υπουργική απόφαση, που προέβλεπε εκκαθάριση σε τακτική βάση όλων των αρχείων των φορέων του Στρατού και αποστολή τους στην ΥΣΑ. Στα αρχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν στα τέλη του 1967 και τα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Η ΥΣΑ εφαρμόζει από το 1969 τη διαδικασία μικροφωτογράφισης για τους φορείς του ΓΕΣ, χωρίς καταστροφή των πρωτοτύπων. Η μικροφωτογράφιση, με αποδεικτική ισχύ και παράλληλη δυνατότητα καταστροφής των πρωτοτύπων, θεσμοθετήθηκε ως σύστημα αρχειοθέτησης επίσημα για όλο το δημόσιο τομέα το 1972.

Τέλος, η διαδικασία τήρησης των αρχείων του Στρατού συστηματοποιήθηκε με την ισχύουσα πληρέστερη ρυθμιστική υπουργική απόφαση του 2005.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων έχει ως αποστολή την τήρηση των αρχείων του Στρατού Ξηράς και ορισμένων φορέων του ΓΕΕΘΑ (Σχολών, Υπηρεσιών) καθώς και των ατομικών εγγράφων όλων των στελεχών του Στρατού, του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, καθώς και των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ.

Η ΥΣΑ παρέχει αρχειακό υλικό στο ΓΕΣ και γενικότερα στο ΥΠΕΘΑ και τους φορείς του, σε Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές, σε Στρατιωτικούς και Πολίτες, καθώς και σε λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται με τη Δνση Ιστορίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ / ΔΙΣ) και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, είναι ανοικτή στην έρευνα του κοινού και δίνει στοιχεία από το μη διαβαθμισμένο αρχείο σε ενδιαφερομένους, μετά από αίτημά τους, εφόσον δεν εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αρχείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού). Η απομάκρυνση των αρχείων από τους χώρους της ΥΣΑ απαγορεύεται, πλην των ατομικών εγγράφων που αποστέλλονται για διοικητική / δικαστική χρήση. Τα έγγραφα διακινούνται αποκλειστικά από το υπεύθυνο προσωπικό.

Στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου η ΥΣΑ, μέσα από μία σειρά αλληλένδετων, συμπληρωματικών ενεργειών στοχεύει:

Στη διαφύλαξη του συνόλου του αρχειακού υλικού σε μορφή μικροφίλμ καθώς και μέρους του έντυπου υλικού με κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.
Στη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης όλων των αρχείων του Στρατού και των μητρώων όλων των στελεχών του Στρατού.
Στην προβολή στοιχείων για τη Στρατιωτική Ιστορία σημαντικών χρονικών περιόδων.
Στην έρευνα του αρχειακού υλικού και την διάθεση του προς τους φορείς του Δημοσίου και το κοινό.
Στην άριστη εξυπηρέτηση του πολίτη και των Υπηρεσιών η οποία έγκειται στην εύκολη και άμεση αναζήτηση πρωτογενών πληροφοριών από κάθε ερευνητή και πολίτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στην ολοκλήρωση ενός μοναδικού, μεγάλης ιστορικής αξίας ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και στην εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερομένων σ' αυτό.
Στην προβολή και ανάδειξη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο της Στρατιωτικής Ιστορίας του Ελληνικού Στρατού, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομός: Αττικής
Πόλη: Αθήνα

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Δημόσια Υπηρεσία
Η ΥΣΑ αποτελεί το φορέα αρχείων του ΓΕΣ και γενικότερα του Στρατού, του προσωπικού του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ορισμένων υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ (Κοινά Σώματα, Σχολές). Διοικητικά υπάγεται στην Διεύθυνση Γραμματειακής και Μεταφραστικής Υποστήριξης του ΓΕΣ (ΓΕΣ / ΔΓΜΥ).
Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων έχει ως αποστολή την τήρηση των αρχείων του Στρατού Ξηράς και ορισμένων φορέων του ΓΕΕΘΑ (Σχολών, Υπηρεσιών) καθώς και των ατομικών εγγράφων όλων των στελεχών του Στρατού, του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, καθώς και των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ.

Η ΥΣΑ παρέχει αρχειακό υλικό στο ΓΕΣ και γενικότερα στο ΥΠΕΘΑ και τους φορείς του, σε Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές, σε Στρατιωτικούς και Πολίτες, καθώς και σε λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται με τη Δνση Ιστορίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ / ΔΙΣ) και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, είναι ανοικτή στην έρευνα του κοινού και δίνει στοιχεία από το μη διαβαθμισμένο αρχείο σε ενδιαφερομένους, μετά από αίτημά τους, εφόσον δεν εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αρχείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού). Η απομάκρυνση των αρχείων από τους χώρους της ΥΣΑ απαγορεύεται, πλην των ατομικών εγγράφων που αποστέλλονται για διοικητική / δικαστική χρήση. Τα έγγραφα διακινούνται αποκλειστικά από το υπεύθυνο προσωπικό.

Στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου η ΥΣΑ, μέσα από μία σειρά αλληλένδετων, συμπληρωματικών ενεργειών στοχεύει:
Στη διαφύλαξη του συνόλου του αρχειακού υλικού σε μορφή μικροφίλμ καθώς και μέρους του έντυπου υλικού με κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.
Στη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης όλων των αρχείων του Στρατού και των μητρώων όλων των στελεχών του Στρατού.
Στην προβολή στοιχείων για τη Στρατιωτική Ιστορία σημαντικών χρονικών περιόδων.
Στην έρευνα του αρχειακού υλικού και την διάθεση του προς τους φορείς του Δημοσίου και το κοινό.
Στην άριστη εξυπηρέτηση του πολίτη και των Υπηρεσιών η οποία έγκειται στην εύκολη και άμεση αναζήτηση πρωτογενών πληροφοριών από κάθε ερευνητή και πολίτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στην ολοκλήρωση ενός μοναδικού, μεγάλης ιστορικής αξίας ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και στην εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερομένων σ' αυτό.
Στην προβολή και ανάδειξη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο της Στρατιωτικής Ιστορίας του Ελληνικού Στρατού, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διοικητική δομή

Υπάγεται σε: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Γραμματειακής και Μεταφραστικής Υποστήριξης

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Αρχειακό υλικό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και των υφισταμένων σε αυτό Σχηματισμών, Διοικήσεων, Εθνικών Αντιπροσωπειών, Μονάδων, Σχολών, Καταστημάτων και Οργανισμών, καθώς και των Μονάδων και των σχολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
Αρχεία ειδικών θεμάτων (δικαστικά, στρατολογίας, επιστρατεύσεως, πληροφοριών, επιχειρήσεων, όπως και τα αρχεία στρατιωτικών σχολών, ειρηνευτικών αποστολών και ορισμένων ειδικών υπηρεσιών, κτλ). Αρχείο
Τα αρχεία της ΥΣΑ έχουν μέγεθος περ 36 χλμ (Φυσική μορφή) και 20 χλμ (μικρο-φωτογραφημένο).

Περιλαμβάνουν:
Ελλιπή γενικά στρατιωτικά αρχεία κυρίως από το 1863.
-Πλήρη στρατιωτικά αρχεία περιόδων 1912-13, 1918-19, 1921-22.
-Αρχεία της περιόδου 1940-41.
-Πλήρες αρχείο στρατιωτικών νοσοκομείων από το 1920.
-Πλήρες στρατιωτικό αρχείο από το 1966 και μετέπειτα.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 13:30 (πλην επίσημων αργιών)

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

-Με αυτοπρόσωπη παρουσία.
-Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
-Με email: ges-ysa@army.gr
-Μέσω ΦΑΞ: 210-7795537
-Μέσω των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών για κατοίκους εξωτερικού (τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Με αυτοπρόσωπη παρουσία, email ή ΦΑΞ:
-Συμπληρωμένη αίτηση, όπου εμφαίνονται τα πλήρη στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/ης, καθώς και ο λόγος για τον οποίο αιτούνται τα στοιχεία.
-Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητος.
-Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (πλήρες) από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο (κατά περίπτωση).
-Φωτοτυπία Καρτέλας Ενσήμων ΙΚΑ, κτλ (κατά περίπτωση).
-Άλλο έντυπο υλικό που μπορεί να υποστηρίξει το αίτημα (βεβαιώσεις - πιστοποιητικά, κτλ).

Μέσω των ΚΕΠ:
-Όλα τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου με διαβιβαστικό έγγραφο του ΚΕΠ.

Μέσω Πρεσβειών ή Προξενικών Αρχών:
-Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση "Αυτοπρόσωπης παρουσίας"
μεταφρασμένα στα Ελληνικά και εκτυπωμένα από την Πρεσβεία, με διαβιβαστικό έγγραφο αυτής.
-Η ΥΣΑ παρέχει αρχειακό υλικό κατά κύριο λόγο στο ΓΕΣ και της υπηρεσίες του, καθώς και στις Μονάδες κ αι Σχολ ές του ΓΕΕΘΑ, από αρχεία τους τα οποία τηρεί.
-Από το μη διαβαθμισμένο αρχείο, μετά αίτημα των ενδιαφερομένων πολιτών, δίδονται στοιχεία που δεν εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι ανοικτά στην έρευνα του κοινού (περιλαμβανομένων των ειδικών αρχείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και εκείνων υγειονομικού ενδιαφέροντος). Εφαρμόζονται οι διατάξεις για το δικαίωμα, τους όρους, τις προθεσμίες και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με το κωδικοποιημένο ΠΔ 28/2015.
-Η αποδέσμευση για τα διαβαθμισμένα στρατιωτικά αρχεία δεν επιτρέπεται από το Άρθρο 27 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), που έχει εκδοθεί σε εκτέλεση του Άρθρου 4 § 3 του ΝΔ 17/1974 «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης».
Διευκρινίζεται ότι:
Εξουσιοδοτημένος για αποδιαβάθμιση αρχείου είναι μόνο ο εκδότης του ή, σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει πλέον, ο καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας του οικείου επιτελείου.
Δεν επιτρέπεται η αποδιαβάθμιση του αρχείου ούτε μετά την παρέλευση συγκεκριμένου αριθμού ετών, παρ’ ότι μέρος του δυνατό να έχει γίνει ήδη γνωστό με την έκδοση σχετικών μελετών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
-Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
-Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
-ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2018-04--02

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

http://www.ysa.gr
Δελτίο περιγραφής φορέα

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Στρατόπεδο «ΒΑΡΥΤΗ Β΄», Γουδή-Αθήνα
ΒΣΤ 902, έναντι θεάτρου Μπάντμιντον
Αθήνα, Αττική
GR ΒΣΤ 902