Αρχείο ADM.2.1- ADM.2.19 - Αρχείο Yπολιμεναρχείου Mεσολογγίου & Λιμενικού Σταθμού Aστακού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.2.1- ADM.2.19

Τίτλος

Αρχείο Yπολιμεναρχείου Mεσολογγίου & Λιμενικού Σταθμού Aστακού

Ημερομηνία(ες)

  • 1963-2009 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελλοι γενικής αλληλογραφίας με διάφορες αρχές, εγκυκλίων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ανέργων ναυτικών, φαρικών τελών, προστίμων, παραβάσεων, θεμάτων οικονομικών και προσωπικού, διακίνησης επιβατών, καθορισμού ορίων αιγιαλού-παραλίας, πίνακες σκαφών, άδειες τουριστικών πλοίων, δελτία κινήσεως, χορήγησης αδειών αλιείας, μηνιαίων δελτίων, θεμάτων ιδιωτών, δελτίων κινήσεως πλωτών και χερσαίων μέσων, εντύπων σημάτων, καταστάσεων προσωπικού, αλιευτικής νομοθεσίας, βεβαιώσεων εργασίας αλιέων, παρουσίας πληρώματος, κατάπλων και δελτίων κίνησης θαλαμηγών, ημερησίων διαταγών, πειθαρχικών συμβουλίων, ναυαγίων-κατεσχεμένων, τροχαίων, αγορανομικών-υγειονομικών θεμάτων, οπλονομείου, αλληλογραφίας Τμημάτων Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφαλείας, Οικονομικής Διαχείρισης, Ναυσιπλοϊας, Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου & των Λιμενικών Σταθμών Αστακού & Πλατυγιαλίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες