Αρχείο GR HESG-NHM/17627-17852 - Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/17627-17852

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη

Ημερομηνία(ες)

  • 1790-1816 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1758 ή 1767-1812)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Υδραίος ναυτικός, διοικητής της Ύδρας, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τούρκο αρχιναύαρχο Καπουδάν Πασά και έλαβε το αξίωμα του αρχιπλοιάρχου των Υδραίων ναυτών.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Σταμ. Νικολοπούλου (1904)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα (δηλώσεις κατοίκων Ύδρας, διαταγές, ομολογίες, αποδείξεις, πρωτόκολλα, επιστολές κ.ά.)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Κατάλογος Εισαγωγής και όπου υπάρχει κενό στον Κατάλογο καλύπτεται από Δελτία Καταγραφής.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες