Πρόσφυγες, Πολιτικοί - Έλληνες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πρόσφυγες, Πολιτικοί - Έλληνες

Αντίστοιχοι όροι

Πρόσφυγες, Πολιτικοί - Έλληνες

Σχετικοί όροι

Πρόσφυγες, Πολιτικοί - Έλληνες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πρόσφυγες, Πολιτικοί - Έλληνες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ένωσις συγγενών των ευρισκοµένων εις το εξωτερικόν πολιτικών προσφύγων (ΕΣΕΕΠΠ)

  • GR-ASKI- 0005.174-177
  • Αρχείο
  • 1962-1967

Καταστατικό Πρωτόκολλο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου Γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες, απολογισµοί Διαβήµατα, υποµνήµατα και εκκλήσεις της ΕΣΕΕΠΠ για τον επαναπατρισµό των προσφύγων και τις άδειες επισκέψεων των παιδιών τους στην Ελλάδα Αλληλογραφία και κοινά διαβήµατα µε την «Κεντρική Επιτροπή Επαναπατρισµού Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδας» Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της ΕΣΕΕΠΠ. Τοπικά παραρτήµατα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Ένωσις συγγενών των ευρισκοµένων εις το εξωτερικόν πολιτικών προσφύγων (ΕΣΕΕΠΠ)