Αρχείο 0164a - Μπέικος, Γεωργούλας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0164a

Τίτλος

Μπέικος, Γεωργούλας

Ημερομηνία(ες)

 • 1950-1975 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

28 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1919 - 1975)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γεωργούλας Μπέικος (Κλειτσός Ευρυτανίας 1919 – Μόσχα 1975) σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και το 1936 άρχισε να δουλεύει ως δηµοσιογράφος, ενώ παράλληλα έγινε µέλος της ΟΚΝΕ. Πήρε µέρος στον πόλεµο της Αλβανίας. Έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση και ασχολήθηκε, από τα τέλη του 1942, ιδιαίτερα µε ζητήµατα οργάνωσης της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής Δικαιοσύνης στην Ελεύθερη Ελλάδα. Μέχρι το 1945 ήταν επικεφαλής της πολιτικής διαφώτισης της ΧΙΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Έµεινε στη φυλακή µερικούς µήνες το 1945 και από το 1946 έως το 1959. Από την αποφυλάκισή του, εργάστηκε ως δηµοσιογράφος στην Αυγή και στη συνέχεια, από το 1961, ως ανταποκριτής της ίδιας εφηµερίδας στη Μόσχα, όπου βρισκόταν η γυναίκα του. Το 1968 µετά τη διάσπαση του ΚΚΕ απολύθηκε από τη θέση του. Ανέπτυξε σηµαντικό συγγραφικό έργο.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Μαρίας Μπέικου, 16/3/1998

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

 • Προσωπικά τεκµήρια (σηµειώσεις, τετράδια, βιβλιάρια, ταυτότητες, προσκλήσεις, διαβήµατα για επαναπατρισµό κ.ά.)
 • Υποµνήµατα και επιστολές διαµαρτυρίας προς τις αρχές, σχέδια απολογίας
 • Προσωπική και οικογενειακή αλληλογραφία από τις φυλακές (1950-1959)
 • Ηµερολόγια κίνησης επιστολογραφίας (1953-1958)
 • Κείµενα και σχέδια κειµένων και ποιηµάτων γραµµένα στις φυλακές.
 • Δηµοσιογραφική δραστηριότητα του Γ. Μπέϊκου στην Αυγή (1960) και ανταποκρίσεις από τη Μόσχα (1961-1976)
 • Ηµερολόγια δουλειάς (1961-1967)
 • Τεκµήρια από τις επισκέψεις του Μ. Γλέζου και του Μ. Θεοδωράκη στη Μόσχα και υλικά για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στην Τασκένδη
 • Συγγραφική δραστηριότητα του Γ. Μπέικου: χειρόγραφα και δακτυλόγραφα εκδοθέντων και ανέκδοτων έργων του
 • Τεκµήρια για τη διάσπαση του ΚΚΕ και τον αντιδικτατορικό αγώνα στο εξωτερικό (1968-1974)
 • Αρχείο τύπου (1961-1975) και συλλογή αντιδικτατορικών εντύπων
 • Μικρή συλλογή εντύπων και µελετών για την Ευρυτανία

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Ελληνικά
 • Ρωσικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επιπεδο περιγραφής φακέλου

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης