Αρχείο 0005.04.020.319-324 - Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.04.020.319-324

Τίτλος

Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1964-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ) υπήρξε µια µαζική γυναικεία οργάνωση που ιδρύθηκε το Μάιο του 1964 µε βασικούς σκοπούς την πλήρη ισοτιµία της γυναίκας σε πολιτικό, κοινωνικό, νοµικό και οικονοµικό επίπεδο, την προστασία της µητρότητας και του παιδιού, την προβολή των αιτηµάτων των εργαζόµενων γυναικών και γενικότερα τη βελτίωση των όρων ζωής, µόρφωσης και ψυχαγωγίας. Τη προγραµµατική διακήρυξη της ΠΕΓ υπογράφουν γυναίκες από τους χώρους της επιστήµης και της τέχνης, της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλα και επαγγελµατίες, υπάλληλοι, εργάτριες, νοικοκυρές. Η οργάνωση εξέδιδε το ενηµερωτικό µηνιαίο Δελτίο της ΠΕΓ και ανέπτυξε παραρτήµατα τόσο στις συνοικίες της Αθήνας, όσο και πανελλαδικά στις µεγάλες επαρχιακές πόλεις.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Η δικτατορία των συνταγµαταρχών τον Απρίλιο του ΄67, ανέστειλε τις δραστηριότητες της ΠΕΓ και κατάσχεσε το αρχείο της, το οποίο επιστράφηκε στη µεταπολίτευση µε τα σύµµεικτα υλικά που συγκροτούν σήµερα το αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Καταστατικό Πρακτικά Διοικητικού Συµβουλίου- αρχαιρεσίες Ανακοινώσεις, υποµνήµατα, διακηρύξεις, εκθέσεις και απολογισµοί Επιτροπές της ΠΕΓ : Επιτροπή Παιδείας, Μορφωτική Επιτροπή, Επιτροπή Τύπου, Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιτροπή Εργασίας, Νοµική Επιτροπή, Εκπολιτιστική Επιτροπή, Οικονοµική Επιτροπή, Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων Περιφερειακό Συµβούλιο Αθηνών και συνοικιακές οργανώσεις Τµήµα Επαρχιών και περιφερειακές οργανώσεις Εκδηλώσεις, οµιλίες και συσκέψεις για γυναικεία θέµατα Τεκµήρια από τις δύο πανελλαδικές συσκέψεις γυναικών δηµοτικών και κοινοτικών συµβούλων Αλληλογραφία µε γυναικείες οργανώσεις και κινήσεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του Αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες