Γουδί (Αθήνα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γουδί (Αθήνα)

Αντίστοιχοι όροι

Γουδί (Αθήνα)

Σχετικοί όροι

Γουδί (Αθήνα)

1 αποτελέσματα από Γουδί (Αθήνα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) - Μονή Πετράκη

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/02
  • Αρχείο
  • 1837-1954

Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, γνωμοδοτήσεις, αποδείξεις, σχεδιαγράμματα, αλληλογραφία με το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σχετικά με οικονομικές και κτηματικές διαφορές της Ιεράς Μονής Πετράκ...

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) - Μονή Πετράκη