Γουμένισσα (Κιλκίς)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γουμένισσα (Κιλκίς)

Αντίστοιχοι όροι

Γουμένισσα (Κιλκίς)

Σχετικοί όροι

Γουμένισσα (Κιλκίς)

1 αποτελέσματα από Γουμένισσα (Κιλκίς)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Μεταξάς, Σταύρος

  • GR ELIA-MIET αρ. comp. 240
  • Αρχείο
  • 1940-1947

Υπηρεσιακή αλληλογραφία (στρατιωτικές διαταγές, υπόμνημα, αλληλογραφία με Άγγλους, τηλεγραφήματα) που αφορά τη δράση των Ε.Ο.Ε.Α., τη φροντίδα για υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων των περιοχών που ελέγχονταν από τον Ε.Δ.Ε.Σ., τη συμμετοχή του Με...

Μεταξάς, Σταύρος