Γοργοπόταμος (Φθιώτιδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γοργοπόταμος (Φθιώτιδα)

Αντίστοιχοι όροι

Γοργοπόταμος (Φθιώτιδα)

Σχετικοί όροι

Γοργοπόταμος (Φθιώτιδα)

1 αποτελέσματα από Γοργοπόταμος (Φθιώτιδα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους - Σχέδιο Μάρσαλ

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 74/07
  • Αρχείο
  • 1919-1964

To αρχείο, κατά πάσα πιθανότητα, αφορά την εφαρμογή μέρους του σχεδίου Μάρσαλ για την ανακατασκευή-επιδιόρθωση-επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Οι φάκελοι περιέχουν υπηρεσιακά έγγραφα, αλληλογραφία, αρχιτεκτονικά (κτιρίων, κ.ά) και μ...