Αρχείο EDU2.1 - Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοπόλεως

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARK EDU2.1

Τίτλος

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοπόλεως

Ημερομηνία(ες)

  • 1906 - 2003 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

32 φάκελοι, 10 κουτιά, πολύγραφο, κιν/κή μηχανή, μηχανές προβολής

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Εκκαθάριση, 2003
ΑΒΕ 9

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Διαφάνειες εκπαιδευτικές, έγγραφα δημοτικών σχολείων: 1ου Μεγαλόπολης, Ζώνης, Ορεστίου, Μακρυσίου & νυχτερινού σχολείου Μαλλωτών, διοικητικού & οικονομικού περιεχομένου, καθώς και ενδεικτικά μαθητών, εγκύκλιοι κ.ά., φάκελοι με εποπτικούς πίνακες διδασκαλίας, κουτί με πλαστικά μέλη σώματος & μαθητολόγιο του Ανεμοδουρίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης