Αρχείο ADM016.01 - Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-PRE ADM016.01

Τίτλος

Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Ημερομηνία(ες)

  • 1946-2002 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

126 φάκελοι σε χαρτώο υπόστρωμα.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2003-03-14
ΑΒΕ: 65

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών και φάκελοι διδακτηρίων καταργηθέντων σχολείων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης