Πρέβεζα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Πρέβεζα

Equivalent terms

Πρέβεζα

Σχετικοί όροι

Πρέβεζα

114 Αρχειακή περιγραφή results for Πρέβεζα

114 results directly related Exclude narrower terms

Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 425
 • Αρχείο
 • 1727-1925

Δικαστικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα, έγγραφα οικονομικών συναλλαγών, αλληλογραφία, σχετικά με τον άγγλο ταγματάρχη Robert Blakeney ή Blackeney, εγκατεστημένου στην Κέρκυρα, τη σύζυγό του Ιουλία Βάλβη Σκορδύλη, τους γιους του Robert και Giovanni, τους διπλωματικούς Charles Altavilla Blakeney και Charles Llewellyn Blakeney (1770-1863). Επίσης συμβολαιογραφικά και άλλα έγγραφα (χοτζέτια και ταπιά) σχετικά με την κτηματική ιδιοκτησία μελών της οικογένειας Κονεμένου (αδέλφια Ανδρέας και Σπυρίδων, Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου) στη θέση Σκαφιδάκι στην Πρέβεζα (1727-1925)καθώς και χειρόγραφα σχέδια άρθρων του λόγιου Νικόλαου Σ.Κονεμένου και φύλλα κερκυραϊκών εφημερίδων (Τα δικαστικά της Κέρκυρας, Η φωνή των χωρικών, Εφημερίς του λαού, Εφημερίς των ειδήσεων) όπου δημοσιεύθηκαν άρθρα του (1886-1900).

Blakeney, οικογένεια

Αλληλογραφία Υποπρόξενου Σανσόπουλου (Πρέβεζα) (Χφ37)

 • GRGSA-CA- MAN012.01
 • Αρχείο
 • 1826-1832

Βιβλίο αλληλογραφίας του Υποπρόξενου της Αυστρίας στην Πρέβεζα Στ. Σανσόπουλου προς τουρκικές αρχές της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, από 14 Ιανουαρίου 1826 έως 7 Δεκεμβρίου 1832.

Σανσόπουλος, Στέφανος

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1918-1964

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία διαχείρισης μαθητικών κατασκηνώσεων

1ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1975-2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών, προσκλήσεων, ημερολόγιο, ταμείου, βοηθητικό ειδικού ελέγχου, μαθητολόγιο.

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU001.05
 • Αρχείο
 • 1930-2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία πρακτικών, βιβλία καταγραφής προσωπικού, ημερολόγιο διευθυντή, καταγραφή κινητών περιουσιακών στοιχείων & αρχείου, κατάλογος βιβλίων, βιβλίο προσκλήσεων, βιβλία μισθοδοσίας προσωπικού

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1946-1977

Βιβλίο ειδικου ελέγχου, τίτλοι μαθητών (ενδεικτικά, απολυτήρια δημοτικού, έγγραφα μεταγραφών), αλληλογραφία σχετικά με θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • GRGSA-THE ADM.3:20
 • Αρχείο
 • 2003-2013

Εκθέσεις γενικής επιθεώρησης και εσωτερικού ελέγχου Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πρέβεζας και Κεντρικού Λιμεναρχείου (Κ/Λ) Ηγουμενίτσας

Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, 3η Περιφερειακή Διοίκηση

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1973-1992

Θέματα σπουδαστών, δημόσιες σχέσεις (διάφορες εκδηλώσεις), θέματα προσωπικού, διαταγές, εγκύκλιοι ΥΕΝ

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Αλληλογραφία σχετικά με ζητήματα προσωπικού, σπουδαστών και δημόσιες σχέσεις της σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Στατιστικά στοιχεία Σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.04
 • Αρχείο
 • 1985-1995

Αλληλογραφία σχετικά με ζητήματα προσωπικού, σπουδαστών και το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)

 • GR GRGSA-PRE ADM005.08
 • Αρχείο
 • 1997-1999

Θέματα σχετικά με τους σπουδαστές

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)

 • GR GRGSA-PRE ADM005.07
 • Αρχείο
 • 1989-1998

Θέματα σχετικά με το προσωπικό, τους σπουδαστές και πεπραγμένα της σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)

 • GR GRGSA-PRE ADM005.09
 • Αρχείο
 • 1998-2003

Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και εκπαίδευσης προσωπικού

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.05
 • Αρχείο
 • 1975-1995

Θέματα σπουδαστών, ημερήσιες και εκπαιδευτικές διαταγές διοικητή για θέματα της σχολής, θέματα προσωπικού, προϋπολογισμοί.

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.06
 • Αρχείο
 • 1993-1997

Έγγραφα σχετικά με την επιλογή, εισαγωγή, κατανομή και μετεγγραφή σπουδαστών

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM032.01
 • Αρχείο
 • 1965-2011

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι υπηρεσιακού συμβουλίου, βιβλία λογοδοσίας κλινικών

Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

Αρχείο Δήμου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE MUN001.02
 • Αρχείο
 • 1931-1946

Ευρετήρια Δημοτών και ληξιαρχικών πράξεων γάμων

Δήμος Πρέβεζας

Αρχείο Δήμου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1921-1960

Ληξιαρχικά βιβλία θανάτων, βιβλίο καταγραφής προσφύγων

Δήμος Πρέβεζας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM007.04
 • Αρχείο
 • 1975-1995

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αποζημιώσεις, στατιστική γεωργικής παραγωγής, αγροτουρισμός

Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1951-1986

Εδαφολογικοί χάρτες Πρέβεζας, φωτογραφικά λευκώματα γεωργικών εκθέσεων, φάκελοι σχετικοί με βοσκοτόπους, φάκελοι σχετικοί με κτηνοτροφικές μονάδες.

Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1990-1996

Έντυπα αδειών, συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.07
 • Αρχείο
 • 2000-2005

Συνταγολόγια, μπλόκ ανικανοτήτων, ειδικών παραπεμπτικών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, παραπεμπτικα

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.03
 • Αρχείο
 • 1998-1999

Παραπεμπτικά, συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.06
 • Αρχείο
 • 1975-1998

Ασφάλιση συνταξιούχων, άδειες ανικανοτήτων και έντυπα νοσηλείας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.04
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.05
 • Αρχείο
 • 2002

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.08
 • Αρχείο
 • 1990-1996

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1983-1997

Έντυπα αδειών, παραπεμπτικά, συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΚΑΠΗ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1985-1995

Εισερχόμενα και βιβλιάρια επισκεπτών ΚΑΠΗ

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Πρέβεζας

Αρχείο ΚΕΓΕ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM033.01
 • Αρχείο
 • 1962-1995

Βιβλία καταγραφής περιούσιας, οικονομικής διαχείρισης και διοργάνωσης σεμιναρίων

ΚΕΓΕ Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.08
 • Αρχείο
 • 2004-2012

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι, εκθέσεις επιθεώρησης

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.07
 • Αρχείο
 • 1998-2004

Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής λιμενικών σταθμών, εκθέσεις γενικής επιθεώρησης.

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.09
 • Αρχείο
 • 1991-2012

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι, εκθέσεις επιθεώρησης

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο ΜΤΕΕ-ΚΕΤΕ-ΤΕΛ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1979-1995

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) - Κέντρο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) - Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ) Πρέβεζας

Αρχείο Νομαρχίας Πρεβέζης

 • GRGSA-CSA- ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1950

Το αρχείο της Νοµαρχίας Πρεβέζης περιλαµβάνει υλικό για την περίοδο 1945-1950, µιας περιόδου όπου δεσπόζει, βεβαίως, η εµφύλια σύγκρουση. Μέσα από τα έγγραφα του αρχείου αποτυπώνεται η µικροϊστορία της εµφύλιας σύρραξης στην περιοχή της Πρέβεζας. Η οργάνωση του Τάγµατος Εθνοφυλακής Αµύνης Πρέβεζας, οι καταγγελίες για στήριξη των κοµµουνιστών από κατοίκους χωριών που διεκδικούσαν κάποιο τοπικό αξίωµα, οι εκκενώσεις ορεινών χωριών εξαιτίας των συγκρούσεων και τα προβλήµατα που δηµιούργησε η συγκέντρωση των ποιµνίων των «συµµοριοπλήκτων» στα πεδινά, οι καταστροφές κτηρίων και αρχείων από τους αντάρτες, η εκκαθάριση των υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα από κοµµουνιστές υπαλλήλους και τα µέτρα δίωξης ή αποστέρησης δικαιωµάτων υποστηρικτών του ΚΚΕ, αλλά και η κυβερνητική προπαγάνδα κατά των «συµµοριτών» είναι, µερικές µόνο, από τις πτυχές του Εµφυλίου στην Πρέβεζα που ξεδιπλώνονται από τα έγγραφα του αρχείου. Κυρίως, όµως, το αρχείο περιγράφει την προσπάθεια της κυβερνητικής πλευράς να αποκόψει το ΚΚΕ από τα ερείσµατά του στον πληθυσµό της υπαίθρου προσπαθώντας να δηµιουργήσει υποστηρικτικές και προνοιακές δοµές. Στο πλαίσιο αυτό, δίνονται επιδόµατα, διανέµονται τρόφιµα και εφόδια, υπάρχει πρόνοια για τη στέγαση και την αποκατάσταση κοινωφελών δοµών, την καλλιέργεια χωραφιών κ.λπ. «συµµοριοπλήκτων», εφέδρων, οικογενειών στρατευθέντων και νεκρών στρατιωτών κ.ά. Βεβαίως, για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την εκτέλεση αυτής της πολιτικής, επιβάλλονταν στους πολίτες και η ανάλογη φορολογία µε τα προβλήµατα και τις διαµαρτυρίες που συνόδευσαν αυτή την προσπάθεια. Μετά το τέλος του Εµφυλίου και µέχρι το 1950, το υλικό του αρχείου σκιαγραφεί τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας, της αποκατάστασης των ζηµιών της πολεµικής περιόδου 1940-1949 και του επαναπατρισµού των πληθυσµών της υπαίθρου που εγκατέλειψαν τις εστίες τους την περίοδο του Εµφυλίου. Παράλληλα, το αρχείο της Νοµαρχίας παρέχει πληροφορίες για την περίοδο της Κατοχής και της πρώτης φάσης του Εµφυλίου (1944), όπως καταστροφές δηµοσίων κτηρίων και αρχείων, χρησιµοποίηση εργατών από τις αρχές Κατοχής, καταγγελίες για συνεργασία µε τις κατοχικές δυνάµεις κ.ά. Επιπλέον, µέσα από τα τεκµήρια του αρχείου δίνεται µία εικόνα για την προσπάθεια ανασυγκρότησης της δηµόσιας διοίκησης, την αποκατάσταση των δοµών της οικονοµίας, της γεωργικής παραγωγής, της εκπαίδευσης, των δοµών υγειονοµικής περίθαλψης κ.ά. αµέσως µετά το τέλος της Κατοχής και εν µέσω της εµφύλιας σύρραξης. Τέλος, στο υλικό του αρχείου της Νοµαρχίας Πρεβέζης αποτυπώνονται διάφορες όψεις της καθηµερινότητας και της οργάνωσης του βίου στην πόλη της Πρέβεζας και στην ύπαιθρο του Νοµού.

Νομαρχία Πρεβέζης

Αρχείο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1972-2000

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καταστάσεις πληρωμής φαρμακείων και στατιστικά στοιχεία εκδόσεων βιβλιαρίων ασθενείας

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Πρέβεζα)

Αρχείο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1995-2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, δκαιολογητικά δαπανών, παραπεμπτικά, έκδοση συνταγολογίων, εισερχόμενα και εξερχόμενα γραφείων Προσωπικού, Ασφάλισης και Εσόδων, Αναλογιστικών Μελετών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Πρέβεζα)

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

 • Αρ.Εισ. 27
 • Αρχείο
 • 1682-1818

Οθωμανικά δικαιοπρακτικά έγγραφα κυρίως της οικογένειας Μπενάκη, για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας· πωλητήρια τσιφλικιού στο Γαϊδουροχώρι (1682) και περιβολιού στην Καλαμάτα (1692).
Έγγραφα των ετών 1706-1749: αποπληρωμή χρεών του Παναγιώτη Μπενάκη και άλλων στο αυτοκρατορικό ταμείο· διακανονισμός κτηματικών διαφορών· αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας, Τρίπολης και αλλού.
Έγγραφα των ετών 1750-1770: καταγραφή ακίνητης περιουσίας του Παναγιώτη Μπενάκη στην περιοχή της Πάτρας· χοτζέτια για μεταβιβάσεις κινητών και ακινήτων μεταξύ Οθωμανών, στην Καλαμάτα και την Ανδρούσα· πώληση γαιών, που ανήκαν στους γιούς του Παναγιώτη Μπενάκη, έναντι 5.500 γροσίων· φετφάδες για την ενοικίαση βακουφίων, τη χρήση της γης και τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων. Εκμισθώσεις αλυκών, επιβολή φόρου, επί ζυγίω, στην παραγωγή μετάξης στην Καλαμάτα και την Ανδρούσα (1765-1768).
Διάταγμα γενικού χαρακτήρα για ισόβιες εκμισθώσεις (1767)· κατάσταση εσόδων από τα ελαιόδενδρα και το μετάξι που δόθηκαν για εκμετάλλευση στον Παναγιώτη Μπενάκη (1762)· αποδείξεις του Παναγιώτη Μπενάκη για δανεισμό χρημάτων.
Αγορές κτημάτων του Λυμπεράκη Μπενάκη στην περιοχή της Πάτρας (1764).
Ονομαστικοί κατάλογοι των κοτσαμπάσηδων Πελοποννήσου, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον Παναγιώτη Μπενάκη ως έμπιστο και ως επικεφαλής του καζά (1764).
Φιρμάνι για την απομάκρυνση των Αλβανών από την Πελοπόννησο εξαιτίας της κακοποίησης των ραγιάδων από αυτούς (1765).
Υπομνήματα του βοεβόδα της Πρέβεζας για τον ερχομό του Αλή Πασά και την τοποθέτηση στρατού στο κάστρο της Πρέβεζας (1807).
Διεκδικήσεις κτηματικής περιουσίας από την Πεντζεχρούλα Μπενάκη (1781-1818).

Μπενάκη, οικογένεια

Αρχείο Πρωτοδικείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER JUS.1.1
 • Αρχείο
 • 1823-2009

Ι. Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης (1825-1866, Αποφάσεις και πρακτικά συνεδριάσεων).
ΙΙ. Ειρηνοδικείο Όρους (1914-1955, Εφέσεις κατά αποφάσεων).
ΙΙΙ. Εμποροδικείο (1867-1887, Αποφάσεις και πρακτικά).
ΙV. Εφετείο (1866-1908, Αλληλογραφία, ανακοπές βουλευμάτων, αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις και προτάσεις).
V. Εφημερίδες της Κυβερνήσεως (Εφημερίδες Κυβερνήσεως Βασιλείου Ελλάδος 1877-1953, Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 1866-1894, Εφημερίδες Κυβερνήσεως της Εληνικής Δημοκρατίας, 1925-1944).
VI. Κακουργοδικείο (Κακουργοδικείο Άρτας, Αποφάσεις, Πρακτικά, 1866-1919, Κακουργοδικείο Ιωαννίνων, Αποφάσεις, Πρακτικά, 1914-1919, Κακουργοδικείο Κερκύρας, Αποφάσεις, Πρακτικά, 1866-1919, Κακουργοδικείο Κεφαλληνίας, Αποφάσεις, Πρακτικά, 1876-1913, Κακουργοδικείο Πρεβέζης, Αποφάσεις, Πρακτικά, 1915-1919).
VII. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου (5 κτχ., 1869-1930).
VIII. Πλημμελειοδικείο, (1823-1929, Αποφάσεις, 1817-1930, Βουλεύματα, 1815-1930, Πρακτικά).
ΙΧ. Πρωτοδικείο, (1866-1930, Πρακτικά συνεδριάσεων, 1866-1929, Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών, 1878-1927, Πράξεις και Πρακτικά, 1915-1930, Πράξεις, Πρακτικά, Αγωγές, 1872-1890, Αποφάσεις Συμβουλίου των εν Κερκύρα Πρωτοδικών, 1866-1911, Εκθέσεις Γραμματέως Πρωτοδικείου, 1918-1947, Εισαγγελεία Πρωτοδικών, 1873-1883, Ορκωμοσίες).
Χ. Εταιρεία προστασίας ανηλίκων Πρωτοδικείου Κερκύρας, ( 1965).
ΧΙ. Περιλήψεις συμβολαίων συστάσεως-διαλύσεως ομορρύθμων εταιρειών, ( 1916-1927).
XII. Πρωτόκολλο εκδικασμένων υποθέσεων, (1883-1934).
ΧΙΙΙ. Πταισματοδικείο (1923, Αποφάσεις, 1936-1948, Βιβλίο εισπρακτέων ποινικών εξόδων).

Πρωτοδικείο Κέρκυρας

Αρχείο Στυλιανείων Τεχνικών Σχολών Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU011.02
 • Αρχείο
 • 1966-1976

Γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, μαθητολόγια, ειδικά μητρώα εργασίας μαθητών, βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων, βιβλίο πρακτικών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών

Στυλιάνειοι Σχολαί Πρεβέζης

Αρχείο Τελωνείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1980-2009

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία καταχώρησης ένδικων μέσων, Πλειστηριασμοί, συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων, δηλώσεις αφίξεως οχημάτων, δελτία κίνησης θαλαμηγών, δηλωτικά πτήσεων αεροδρομίου, Απογραφή Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών

Τελωνείο Πρέβεζας

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1956-1984

Εμπιστευτική αλληλογραφία, εγκύκλιοι, αγορανομικές διατάξεις, κατάλογοι εστιατορίων, τιμολόγηση προϊόντων

Τμήμα Εμπορίου Πρέβεζας

Αρχείο ΤΣΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM030.01
 • Αρχείο
 • 1980-1988

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και εντάλματα προπληρωμής.

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Πρέβεζα)

Αρχείο ΤΣΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM030.02
 • Αρχείο
 • 1985-2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι μισθοδοσίας, ειδοποιήσεις για οφειλές

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Πρέβεζα)

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1981-2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, απολογισμοί Δήμων & Κοινοτήτων, έγγραφα σχετικά με αμοιβές ιδιωτών συνεργατών για διαφόρων ειδών έρευνες, αλληλογραφία με ΕΣΥΕ, με υπηρεσίες νομού, ιδιώτες

Στατιστική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1958-1991

Ζητήματα ποτοποιίας (σφραγίσεις - αποσφραγίσεις άμβυκα ποτοποιών, διακίνησης καθαρού οινοπνεύματος), διάφορες χημικές αναλύσεις (αλεύρων & δημητριακών, δειγμάτων νερού, δειγμάτων ελαιοπυρήνων, λιπασμάτων)

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1990-1999

Άδειες απόσταξης διήμερων οινοπνευματοποιών, χημικές εξετάσεις κανονικών και μη κανονικών δειγμάτων

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM006.04
 • Αρχείο
 • 1954-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, παρουσιολογίου και μισθολογίου. Χημικές αναλύσεις (προσδιορισμού υδραργύρου, νερών, γεωργικών προϊόντων, εισαγωγών, εξαγωγών). Εγκύκλιοι. Διοικητικές παραβάσεις, πράξεις επιβολής προστίμων. Έγγραφα σχετικά με ποτοποιούς: κίνηση καθαρού οινοπνεύματος ποτοποιών, δηλώσεις και εγγυήσεις, άδειες εξαγωγής και μεταφοράς οινοπνευματωδών προϊόντων, άδειες διημέρων αποσταγματοποιών. Επιθεωρήσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών τροφίμων νομών Πρέβεζας, Λευκάδας, Άρτας, φάκελοι βιοτεχνιών (εργαστηρίων) παρασκευής αεριούχων ποτών

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 114