Αρχείο αρ. comp. 425 - Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ. comp. 425

Τίτλος

Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

Ημερομηνία(ες)

  • 1727-1925 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Οι αδελφοί Σπυρίδων και Ανδρέας Κονεμένος ήσαν γαιοκτήμονες, γιοί του Γεωργίου Κονεμένου, που διετέλεσε πρεσβευτής των Τούρκων και πέθανε στην Πρέβεζα το 1895. Ο Σπυρίδων είχε παντρευτεί το 1830 την Καθαρή Σικελιανού. Ο Νικόλαος Σ.Κονεμένος (1832-1906) ήταν εξάδελφος του Γεωργίου Κονεμένου. Γεννήθηκε στην Πρέβεζα, σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία. Δημοσίευσε στιχουργήματα που διακρίθηκαν για τη ρυθμική τους αρμονία και την έμμετρη κοινωνική σάτυρα (“Η φαντασία μου”, 1867), εξέδωσε στην Κέρκυρα το λογοτεχνικό περιοδικό “Εωσφόρος”, έγραψε την “Οικογένεια” (1870) και τη “Διαθήκη” (1901) καθώς και δύο φυλλάδια για τη γλώσσα. Έγινε γνωστός για τους αγώνες του υπέρ της δημοτικής γλώσσας. Ο Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου ήταν ενδεχομένως γιος του Νικολάου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Muriel Σπανοπούλου (Δημήτριος Σπανόπουλος, δικηγόρος του Robert Blakeney στην Κέρκυρα).

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Δικαστικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα, έγγραφα οικονομικών συναλλαγών, αλληλογραφία, σχετικά με τον άγγλο ταγματάρχη Robert Blakeney ή Blackeney, εγκατεστημένου στην Κέρκυρα, τη σύζυγό του Ιουλία Βάλβη Σκορδύλη, τους γιους του Robert και Giovanni, τους διπλωματικούς Charles Altavilla Blakeney και Charles Llewellyn Blakeney (1770-1863). Επίσης συμβολαιογραφικά και άλλα έγγραφα (χοτζέτια και ταπιά) σχετικά με την κτηματική ιδιοκτησία μελών της οικογένειας Κονεμένου (αδέλφια Ανδρέας και Σπυρίδων, Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου) στη θέση Σκαφιδάκι στην Πρέβεζα (1727-1925)καθώς και χειρόγραφα σχέδια άρθρων του λόγιου Νικόλαου Σ.Κονεμένου και φύλλα κερκυραϊκών εφημερίδων (Τα δικαστικά της Κέρκυρας, Η φωνή των χωρικών, Εφημερίς του λαού, Εφημερίς των ειδήσεων) όπου δημοσιεύθηκαν άρθρα του (1886-1900).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου Blakeney, το δε αρχειακό υλικό που αφορούσε την οκογένεια Κονεμένου ταξινομήθηκε με βάση τα μέλη και τη θεματική των εγγράφων.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά (χοτζέτια, ταπιά).

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Διοριστήριο του Charles Altavilla Blakeney με υπογραφή της βασίλισσας Βικτωρίας.
Μονόφυλλο (σχήμα Α3) γενεαλογικό δένδρο οικ. Barbeti, εκτύπωση 18ου αιώνα (φακ. 3).

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες