Αρχείο αρ. comp. 425 - Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET αρ. comp. 425

Τίτλος

Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

Χρονολογία(ες)

  • 1727-1925 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

6 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Οι αδελφοί Σπυρίδων και Ανδρέας Κονεμένος ήσαν γαιοκτήμονες, γιοί του Γεωργίου Κονεμένου, που διετέλεσε πρεσβευτής των Τούρκων και πέθανε στην Πρέβεζα το 1895. Ο Σπυρίδων είχε παντρευτεί το 1830 την Καθαρή Σικελιανού. Ο Νικόλαος Σ.Κονεμένος (1832-1906) ήταν εξάδελφος του Γεωργίου Κονεμένου. Γεννήθηκε στην Πρέβεζα, σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία. Δημοσίευσε στιχουργήματα που διακρίθηκαν για τη ρυθμική τους αρμονία και την έμμετρη κοινωνική σάτυρα (“Η φαντασία μου”, 1867), εξέδωσε στην Κέρκυρα το λογοτεχνικό περιοδικό “Εωσφόρος”, έγραψε την “Οικογένεια” (1870) και τη “Διαθήκη” (1901) καθώς και δύο φυλλάδια για τη γλώσσα. Έγινε γνωστός για τους αγώνες του υπέρ της δημοτικής γλώσσας. Ο Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου ήταν ενδεχομένως γιος του Νικολάου.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά Muriel Σπανοπούλου (Δημήτριος Σπανόπουλος, δικηγόρος του Robert Blakeney στην Κέρκυρα).

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Δικαστικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα, έγγραφα οικονομικών συναλλαγών, αλληλογραφία, σχετικά με τον άγγλο ταγματάρχη Robert Blakeney ή Blackeney, εγκατεστημένου στην Κέρκυρα, τη σύζυγό του Ιουλία Βάλβη Σκορδύλη, τους γιους του Robert και Giovanni, τους διπλωματικούς Charles Altavilla Blakeney και Charles Llewellyn Blakeney (1770-1863). Επίσης συμβολαιογραφικά και άλλα έγγραφα (χοτζέτια και ταπιά) σχετικά με την κτηματική ιδιοκτησία μελών της οικογένειας Κονεμένου (αδέλφια Ανδρέας και Σπυρίδων, Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου) στη θέση Σκαφιδάκι στην Πρέβεζα (1727-1925)καθώς και χειρόγραφα σχέδια άρθρων του λόγιου Νικόλαου Σ.Κονεμένου και φύλλα κερκυραϊκών εφημερίδων (Τα δικαστικά της Κέρκυρας, Η φωνή των χωρικών, Εφημερίς του λαού, Εφημερίς των ειδήσεων) όπου δημοσιεύθηκαν άρθρα του (1886-1900).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου Blakeney, το δε αρχειακό υλικό που αφορούσε την οκογένεια Κονεμένου ταξινομήθηκε με βάση τα μέλη και τη θεματική των εγγράφων.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά (χοτζέτια, ταπιά).

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Διοριστήριο του Charles Altavilla Blakeney με υπογραφή της βασίλισσας Βικτωρίας.
Μονόφυλλο (σχήμα Α3) γενεαλογικό δένδρο οικ. Barbeti, εκτύπωση 18ου αιώνα (φακ. 3).

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι