Αρχείο ADM027.01 - Αρχείο Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-PRE ADM027.01

Τίτλος

Αρχείο Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας

Ημερομηνία(ες)

  • 1968-1976 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 χειρόγραφα κατάστιχα και 27 φάκελοι σε χαρτώο υπόστρωμα.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Επιθεώρηση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2013-05-15
ΑΒΕ: 119

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία πρωτοκόλλου, εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας, ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, μαθητικά συσσίτια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης