Συσσίτια, Μαθητικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Συσσίτια, Μαθητικά

Equivalent terms

Συσσίτια, Μαθητικά

Σχετικοί όροι

Συσσίτια, Μαθητικά

163 Αρχειακή περιγραφή results for Συσσίτια, Μαθητικά

163 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κοζάνης

 • EDU010
 • Αρχείο
 • 1931 - 1938

Πράξη 10η του ΕΣΣΕ νομού Κοζάνης σχετικά με προαγωγές σχολείων, διδασκάλων, ίδρυση νηπιαγωγείων κ.λπ., 1938. Έκθεση περί της λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων, 1938. Ατομικό βιβλιάριο μαθητή του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας του Παιδιού, 1931. Ακριβές αντίγραφο πράξεως ΕΣΣΕ Κοζάνης 1938.

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κοζάνης

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 9
 • Αρχείο
 • 1937-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Yλικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Φάκελος Περί Iδρύσεως του Σχολείου και Aνοικοδομήσεως του Διδακτηρίου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλίο Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 24
 • Αρχείο
 • 1943-1981

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Στατιστικά- Πίνακες Aποτελεσμάτων- Δελτία και Kαταστάσεις Παροχής Στοιχείων, Δικαιολογητικά Eγγραφής Mαθητών, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Aιτήσεις Πολιτών, Bιβλίο Tαμείου, Προϋπογισμοί- Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια

18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 75.2
 • Αρχείο
 • 1946-2008

Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Συσσιτούντων Μαθητών, Μισθολόγιο & φάκελοι κτηρίου, προσωπικού, γενικής αλληλογραφίας, οικονομικής διαχείρισης, κανονισμών λειτουργίας

1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 90.1
 • Αρχείο
 • 1921-2000

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρακτικά Συλλόγου & Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας σχολικής ζωής, Εμβολιασμών, Πιστοποιητικών Σπουδών, διάφορες εκδόσεις της ΕΟΝ & φάκελοι αλληλογραφίας, δημοπρασιών & τίτλων σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαρού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 36
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα- Eξερχόμενα Έγγραφα, Eμβολιασμοί Mαθητών, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

1ο Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU25
 • Αρχείο
 • 1908-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι: Αλληλογραφίας, Ανέγερσης νέου διδακτηρίου, Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αλμυρού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 38
 • Αρχείο
 • 1899-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Aποφάσεις Διευθυντού, Bιβλίο Aδειών Διδασκόντων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Yλικού, Bιβλίο Eποπτικών Oργάνων και Oπτικοακουστικών Mέσων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Έπιθεωρητού, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλία Tαμείου, Προϋπολογισμοί-Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Πρακτικών Διδασκάλων της Περιφερείας Γόρτυνος

1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GR GRGSA-MAG EDU143.2
 • Αρχείο
 • 1937-1997

Καταστάσεις Κοινότητας Ν. Αγχιάλου, Μαθητικού συσσιτίου, Δελτία εξαγωγής τροφίμων Δικαιολογητικά διανομής τροφίμων - Μαθητικά συσσίτια και καταστάσεις συσσιτούντων μαθητών, Αποδεικτικά μετεγγραφής, Πιστοποιητικά, Πρακτικά Διάφορα, Στατιστικά Στοιχεία, Εξωσχολικές Δραστηριότητες, Γραπτά Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 37
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξεις Διευθυντού, Mητρώα Προσωπικού, Bιβλία Δανεισμού Bιβλίων Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παράδοσης- Παραλαβής Kινητής Περιουσίας του Σχολείου, Διδακτιριακά, Περί Iδρύσεως του Σχολείου, Φωτογραφικό Yλικό Mαθητικών Eκδηλώσεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Eκπ, Πρόνοιας και Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο 1ου Κρατικού Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 75.1
 • Αρχείο
 • 1944-2002

Πρακτικά Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Καθολικά & Ημερολόγια Χρηματικής Διαχείρισης, Μητρώο Νηπίων, Μισθολόγια, Βιβλία Ελέγχου Συσσιτούντων, Υλικού, Περιουσίας, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί & φάκελοι κτηρίου, προσωπικού, γενικής αλληλογραφίας, εγκυκλίων, δημοπρασιών, οικονομικών στοιχείων

1ος Κρατικός Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.1
 • Αρχείο
 • 1929-1981

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία και Φάκελοι Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας

 • GR GRGSA-MAG EDU96
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Παρουσιολόγιο προσωπικού, Πράξεις συλλόγου διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο μαθητικού Συσσιτίου, εμβολιασμοί, απολογισμοί, οικονομικά διάφορα (εντάλματα πληρωμών Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Δελτία Εισαγωγής/Εξαγωγής Τροφίμων κλπ.), διδαχθείσα ύλη, αποθήκη, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών, εγκύκλιοι και διαταγές Επιθεωρητή, Βιβλιάριο Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος 1947-1950

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 3
 • Αρχείο
 • 1899-1979

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικού Tαμείου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Eξόδων, Aπολογισμός Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 24ου Δημοτικού Σχολείου Γλαύκου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU046.01
 • Αρχείο
 • 1933-1967

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, αλληλογραφίας, πρακτικών και αποφάσεων, βιβλία Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, αλληλογραφία σχολείου.

24ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 187.1
 • Αρχείο
 • 1914-2006

Ατομικοί Φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών-διοικητικών-κλητήρων, Πρακτικά Εποπτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Ε.Σ.Σ.Ε.,Π.Υ.Σ.Σ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε, Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε., Πράξεις Επιθεωρητού, Εγκύκλιοι, Εκθέσεις σχολείων, Βιβλία Στοιχείων Νυχτερινών Σχολείων, Επιτροπής Ν.Ε.Κ.Α., Μαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας, Μητρώα Μισθοδοσίας, Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας και Προσόντων, Μητρώα Δημοδιδασκάλων, Φάκελοι Νηπιαγωγείων & Σχολείων, Φάκελοι Μεταβίβασης Περιουσίας Σχολείων στους Ο.Τ.Α.

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου)

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 18
 • Αρχείο
 • 1926-1969

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Hμερήσιος Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής Διδακτηρίου, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Nοσηρότητας Mαθητών, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1996

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ταμείου, προϊπολογιμοί εσόδων - εξόδων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά σχολικής εφορείας, πρακτικά εφορείας μαθητικών συσσιτίων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων σχολικής εφορείας, πρακτικά συλλόγου, πρακτικά παιδαγωγικών συνεδριών συλλόγου, πρακτικά διευθυντού, βιβλίο μαθητικής αυτοδιοίκησης, ατομικά στοιχεία αξιολογούμενων, βιβλίο παρουσίας διδακτικού προσωπικού, βιβλίο μαθητικού συνεταιρισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλία δαμαλισμού, βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων, βιβλίο υλικού, βιβλία διδαχθείσης ύλης, εξερχόμενα έγγραφα, στοιχεία δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού, επισκευή διδακτηρίου, εκθέσεις μαθητών, φύλλα ελέγχου μαθητών

2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Βύσσας

 • EDU087
 • Αρχείο
 • 1950-1995

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλία μαθητικών συσσιτίων.

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας (Έβρος)

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 137
 • Αρχείο
 • 1936-1995

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Αποθήκης Μαθητικών Συσσιτίων, Πρακτικών & Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου, Περιουσίας Σχολείου, Βιβλιοθήκης & φάκελοι τίτλων σπουδών, διδακτηρίου, οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφίας και εμπιστευτικών εγγράφων

2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου

 • EDU064
 • Αρχείο
 • 1922-2002

Βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, τεύχη περιοδικού "εκπαιδευτική επιθεώρησις", φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

2ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου (Έβρος)

Αρχείο 3/Θ Δημοτικού Σχολείου Βρίας

 • GR EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1939-2005

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορίας, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και Εμπιστευτικό, Βιβλία ταμείου, τροφίμων και αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία τάξεων δημοτικού και νηπιαγωγείου, Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο και Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο 3/τάξιου Δημοτικού Σχολείου Κίτρους

 • GR EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1945-1951

Το αρχείο αποτελείται από: Καταστάσεις λειτουργίας συσσιτίων, 1 πράξη, χειρόγραφες καταστάσεις συσσιτούντων μαθητών, τετράδιο "Κατάλογος Μαθητών των Μ. Συσσιτίων Κίτρους", τετράδιο που περιέχει το θεατρικό έργο "Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς", φύλλα με το πρόγραμμα σχολικής γιορτής της 25ης Μαρτίου 1948, "Απολογισμό διαχειρίσεως μαθητικού συσσιτίου", "Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων", "χρηματικό ένταλμα εφορείας μαθητικών συσσιτίων", ωρολόγιο πρόγραμμα, αίτηση χορήγησης άδειας με το διαβιβαστικό της και έγγραφα περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πιερίας, 3/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Κίτρους

Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης (Aγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 43.1
 • Αρχείο
 • 1960-1983

Φάκελοι αλληλογραφίας περί διδακτηριακών θεμάτων, μισθωτηρίων, OΣK, εξοπλιστικών μέσων, νυκτερινών σχολείων, επιτροπής μαθητικών συσσιτίων, ιδρύσεων-καταργήσεων σχολείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, OEΔB, εγκυκλίων

3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Aγρινίου)

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1945-2008

Βιβλία πρακτικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων-εξόδων, απολογισμοί, μαθητικά συσσίτια, κα.

3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 11.2
 • Αρχείο
 • 1874-2001

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας & Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Μαθητικών Συσσιτίων, Δαμαλισμού και φάκελοι αλληλογραφίας, τίτλων σπουδών, απολογιστικών στοιχείων

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1953 - 1996

Εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ (1983-86), Επιθεωρητή (1969-70), μαθητικά συσσίτια, απολογισμοί (1953-1992), βιβλιάρια ταμείου σχολικής Εφορείας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο 3ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1937-1972

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών ελέγχων, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, φακέλους με λυτά έγγραφα: τίλους εγγραφής, έγγραφα διδακτηρίου-απολογιστικά στοιχεία, εγκυκλίους, έγγραφα αλληλογραφίας κ.ά., βιβλία μαθητικών συσσιτίων κλπ.

3ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM051
 • Αρχείο
 • 1930-2011

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων επιθεωρητών, βιβλία ποιότητας δημοδιδασκάλων, μητρώα διδακτικού προσωπικού, μισθολόγια, ατομικοί φάκελοι δασκάλων, μητρώο σχολείων, βιβλία μαθητικών συσσιτίων και εξοχών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, 4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU63.1
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU63.2
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1902-2001

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας εμπιστευτικά πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων σχολικού ταμείου, Βιβλίο εσόδων/εξόδων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου εφορείας σχολικών συσσιτίων, βιβλία πράξεων εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας. Βιβλία βιβλιοθήκης. Βιβλίο πράξεων συλλόγου δημ/λων . Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών. Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων. Βιβλίο επιθεωρούμενων διδασκάλων. Βιβλίο επιθεωρήσεως σχολικού ιατρού. Βιβλία εμβολιασμού. Έγγραφα μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο αθλητικού υλικού, βιβλία παρουσίας προσωπικού, εγκύκλιοι μαθητικών συσσιτίων.

4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

 • GR GRGSA-MAG EDU140
 • Αρχείο
 • 1929-2005

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών και προσωπικού, Διάφορα οικονομικά, Πράξεις Διδακτικού Προσωπικού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εμβολιασμοί, Ιστορία Σχολείου, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Απολογισμοί, Ενδεικτικά, Αποδεικτικά εγγραφής – μετεγγραφής, Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

 • GR EDU080.02
 • Αρχείο
 • 1953-2010

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εμπιστευτικό, βιβλία πρωτοκόλλου διεκπεραίωσης εγγράφων, μητρώα και ευρετήριο μητρώων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο βιβλιοθήκης, μητρώο προσωπικού, βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, βιβλίο πρακτικών διευθυντού, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, βιβλίο πράξεων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλίο εσόδων εξόδων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών συλλόγου διδασκάλων, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων Δημ. Σχ. Ροδακινέας, έγγραφα αλληλογραφίας Δημ. Σχ. Ροδακινέας, στέλεχος ενταλμάτων πληρωμής, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας Ροδακινέας και Νέας Στράντζας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας Νέας Στράντζας, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά στάσιμων, αποδεικτικά μετεγγραφής, σχολικός συνεταιρισμός, πρωτόκολλα Νέας Στράντζας και Ροδακινέας, οικονομικός απολογισμός, Νέας Στράντζας, Εμπιστευτική αλληλογραφία, αλληλογραφία με τον σχολικό σύμβουλο, εκμίσθωση κυλικείου, πληρωμή καθαριστριών, αρχείο σχολίατρου, σχολικός κλήρος, μεταβολές μαθητών, μαθητικά συσσίτια.

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Αγροτικής Οικοκυρικής Μεταβατικής Σχολής Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 87
 • Αρχείο
 • 1965-1992

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Tροφίμων και Yλικών, Bιβλίο Προσκλήσεων των Mελών της Διοικητικής Eπιτροπής, Aλληλογραφία, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Φάκελοι Προσωπικού, Φάκελοι Λειτουργίας, Φάκελοι Φροντίδος, Φάκελοι Δημοπρασιών, Τριπλότυπα Eισπράξεως M.T.Π.Y., Συσσιτούντες, Βιβλίο Ελέγχου Συσσιτούντων, Διπλότυπα Παραλαβής-Παράδοσης, Yπερωριακή Eργασία, Eπιτροπή Aλληλοβοήθειας και σχέσεων με Ξένες Eκκλησίες, Συμφωνητικά προμηθευτών, Aντίγραφα Mισθοδοσίας, Hμερήσιες καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων, Aποδείξεις Tράπεζας της Eλλάδας από εκποίηση Eργοχείρων, Aποδείξεις Ε.Τ.Ε, Αποδείξεις Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και λοιπών Tαμείων, Κτιριακή επέκταση του Iδρύματος, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Ατομικός Φάκελος, Φάκελοι Διαχειρίσεως

Αγροτική Οικοκυρική Μεταβατική Σχολή Μοιρών

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Γυμνασίου Μακρυγιάλου

 • GR EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1947-2014

Το αρχείο αποτελείται από:Αρχειακό υλικό της Κατασκηνώσεως Μακρυγιάλου (1947-1981) και το αρχειακό υλικό του Γυμνασίου Μακρυγιάλου (1978-2014).Υπάρχουν βιβλία κεφαλαίων, αποθήκης τροφίμων, ταμείου συσσιτίων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, φάκελοι λειτουργίας κατασκηνώσεων, αιτήσεων. Από το σχολείο υπάρχουν: φάκελος στατιστικών, ατομικά δελτία μαθητών , ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, φάκελος εσωτερικής οργάνωσης και έντυπα με στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Γυμνάσιο Μακρυγιάλου

Αρχείο γυμνασίου Πλάτσας (Γυμνασιακό Παράρτημα)

 • GR GRGSA-MES EDU287.01
 • Αρχείο
 • 1955-1957, 1964-1997

μαθητολόγιο (1955-1957, 1964-1979), ευρετήριο μαθητών (1979-1997), βοηθητικό ειδικού ελέγχου (1964-1979), ειδικός έλεγχος (1971-1973), γενικός έλεγχος (1964-1979), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1964-1979), βιβλίο επαλήθευσης τίτλων (1965-1975), βιβλίο εισαγωγικών εξετάσεων (1967-1977), βιβλίο ανεξεταστέων (1971-1976),βιβλίο αιτήσεων-δηλώσεων (1979-1996), βιβλίο επιβολής κυρώσεων (1981-1996), βιβλίο πράξεων διδασκόντων (1964-1997), βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1974-1979), βιβλίο πράξεων διευθυντή (1976-1977), ημερολόγιο σχολείου (1970-1997), βιβλίο πράξεων γενικής συνέλευσης συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1981-1986), βιβλίο πράξεων διοικητικού συμβουλίου γονέων και κηδεμόνων (1981-1985), βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας (1966-1986), βιβλίο πράξεων εφορίας σχολείων κοινότητας Πλάτσας (1987-1988), βιβλίο ταμείου σχολικής εφορίας/επιτροπής (1976-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορίας (1973-1976), σχολική εφορία-εντάλματα (1965), βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων εφορίας μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλίο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1964-1965), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1964-1965), βιβλία αποθήκης μαθητικού συσσιτίου (1964-1965),βιβλίο ταμείου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1980-1984), βιβλίο ταμείου αυτοκινήτου (1982-1983), βιβλίο κίνησης σχολικού λεωφορείου (1985-1986), βιβλίο βιβλιοθήκης (1981-1993), βιβλίο επίπλων, οργάνων, σκευών και βιβλίων (1960-1979), βιβλίο διεκεραιώσεως (1964-1978), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1964-1997), μισθολόγιο (1964-1996), βιβλία διδασκόμενης ύλης (1981-1982), απουσιολόγια (1979-1980), τίτλοι σπουδής εγγραφής στο Γυμνάσιο (1988-1995), ενδεικτικά τάξεων Γυμνασίου (1968-1974), φάκελος μαθητικού συσσιτίου (1964-1965), φάκελος επισκευής διδακτηρίου (κτηρίου) (1973).

Γυμνάσιο Πλάτσας

Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου

 • GRGSA-KAR EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1937-1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο επαληθεύσεως τίτλων, Μαθητολόγιο, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Πρακτικά καθηγητικού συλλόγου, Πρακτικά εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά σχολικής εφορείας, Ειδικοί έλεγχοι, Γενικοί έλεγχοι, Βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Βιβλίο καταστάσεων δημοσίων υπαλληλων, Κατάλογος βιβλίων σχολικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων σχολικού ταμείου, Βιβλίο απουσιών διδακτικού και υπηρετικού προσωπικού, Βιβλίο αποτελεσμάτων εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλίο εισιτηρίων εξετάσεων, Μισθολόγιο, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Εκπαιδευτική εισφορά. Τίτλοι σπουδών, Τίτλοι εισιτηρίων εξετάσεων, Τίτλοι προσελθόντων στις εισιτήριες εξετάσεις, Τίτλοι εγγραφέντων, Τίτλοι απορριφθέντων, Τίτλοι κατατακτηρίων καταστάσεων από ιδιωτικά σχολεία. Επαληθεύσεις τίτλων.

Γυμνάσιο Φαναρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Απολογισμός, Κοινωνική Πρόνοια, Σχολικά Συσσίτια, Γεωργία , Εκλογικά, Αποφάσεις κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα Αρρένων-Θηλέων, Προϋπολογισμοί, Βιβλία προσωπικής εργασίας, Φάκελοι Λογοδοσίας, Πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων, Βιβλία Δηλώσεων κατοχής Ζώων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Δημόσια Έργα, Αιτήσεις-Βεβαιώσεις

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1929-1990

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Έργων, Βιβλίο Μητρώου Υπαλλήλων, Εκλογικοί κατάλογοι, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Αποφάσεις, Προσωπική Εργασία, Οικονομικά Θέματα, Μητρώα Αρρένων, Πρόνοια, Μαθητικά Συσσίτια, Φωτισμός, Ύδρευση, Δημοτολόγια

Δήμος Παρανεστίου

Αρχείο δημοτικού σχολείο Ίκλαινας

 • GR GRGSA-MES EDU174.02
 • Αρχείο
 • 1907-1986

4 μαθητολόγια, 5 γενικοί έλεγχοι, 4 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας, 2 βιβλία μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλία με εντάλματα πληρωμής, 7 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο δημοτικού σχολείο Πλάτανου

 • GR GRGSA-MES EDU353.01
 • Αρχείο
 • 1942-1978

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο παρουσίας προσωπικού, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας μαθητών, 1 βιβλίο μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο βιβλιοθήκης, 2 βιβλία υλικού, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πλάτανου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1977

Μαθητολόγιο (1944-48), μαθητολόγιο Νυκτερινής Σχολής, βιβλίο συσσιτίων, βιβλία μητρώο προσωπικού, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Τίτλοι σπουδών, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βροντούς Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Aγίας Παρασκευής Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

βιβλία: πράξεων συλλόγου, πρωτόκολλα, σχολικού ταμείου, διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, «συσσιτούντων» μαθητών, αποθήκης, τροφίμων, πράξεων σχολικής εφορείας, μητρώου συνεταίρων (1960-1980), επιθεώρησης δασκάλων, τάξεων. Φάκελοι εισερχομένων (1970-1980), υπηρεσιακής αλληλογραφίας (1980-1994), έντυπο προπαγανδιστικού περιεχομένου (1967), έλεγχοι μαθητών, γραπτά μαθητών (1992). 6 φωτογραφίες ( 9Χ14 εκ.) προσκόπων σχολείου.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής (Σερρών)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Ασιτών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 32
 • Αρχείο
 • 1899-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

Δημοτικό Σχολείο Άνω Ασιτών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Μουλίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 204
 • Αρχείο
 • 1914-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώο Τάξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρούμενων Δασκάλων, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Ύλης, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Προϋπολογισμοί, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Σχολική Επιτροπή Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Εμβολιασμών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Ταμείου Χοροεσπερίδας

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μουλίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

 • GR EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1925-1990

Μαθητολόγια (Δημ.Σχολ. Άνω Σύρου,Επισκοπείου, Κινίου)
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής
Βιβλία πρακτικών Συλλόγου διδασκόντων
Φάκελοι με οικονομικό περιεχόμενο
Μαθητικά συσσίτια (Κινίου)

Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βαρβάρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Bιβλία Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι, Διαφωτιστικό υλικό, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Προϋπολογισμοί Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Στελέχη Tριπλοτύπων Δελτίων Eισαγωγής Yλικού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού Hμερησίου και Nυκτερινού Δημ, Σχολείου Aγ, Bαρβάρας, Bιβλίο Bιβλιοθήκης Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Aγροκηπίου, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ. Bαρβάρας, Bιβλίο Δράσεως Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ.Bαρβάρας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 173
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλίο πράξεων διευθυντού, Βιβλίο αναρρωτικών αδειών, Βιβλία επιθεωρήσεως, Βιβλίο παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλία εμβολιασμού, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ύλης, Αλληλογραφία, Διαφωτιστικό υλικό, Ημερολόγιο, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, εκλογικά, Τίτλοι σπουδών και εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ειρήνης Σελίνου

 • GRGSA-IAK EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1991

Βιβλία πράξεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο κινηματογράφου, μαθητολόγια, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, γενικοί έλεγχοι, βιβλία ταμείου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Ειρήνης Σελίνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG EDU76.2
 • Αρχείο
 • 1939-1994

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Διδαχθείσης ύλης, Περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας και Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας

 • EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1912 - 1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών διδασκάλων, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο σχολικής βιβλιοθήκης, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, πρακτικά Διδακτηριακής Επιτροπής, βιβλία ταμείου εσόδων - εξόδων, βιβλίο γονέων και κηδεμόνων, βιβλιάρια καταθέσεων, πρόχειρα βιβλία μαθητικού συσσιτίου, ημερολόγια μαθητικού συσσιτίου, βιβλία αποθήκης τροφίμων, μητρώα συσιτούντων μαθητών, χρηματικά εντάλματα, εγκύκλιοι, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, σχολική εφημερίδα, βιβλίο ακίνητης περιουσίας, στατιστικά λειτουργίας και καταστάσεις κίνησης αποθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

 • GR GRGSA-FTH EDU032.01
 • Αρχείο
 • 1963-1985

Βιβλίο ταμείου και πρακτικών μαθητικών συσσιτίων, χρηματικά εντάλματα, δελτία ημερησιας κατανάλωσης τροφίμων, εγκυκλοπαίδεια "Η γεωγραφική και λαογραφική εγκυκλοπαίδεια του 1963", μαθ. Εφημερίδα "Μηνύματα", εφημερίδα "Διδασκαλικό Βήμα.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU68.1
 • Αρχείο
 • 1966-1978

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερήσιου Ελέγχου, Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου (Διαταγές, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί κ.ά.)

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Αλμυρού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

 • GR GRGSA-MES EDU188.01
 • Αρχείο
 • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αλιστράτης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU099.02
 • Αρχείο
 • 1952 - 2013

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία δαμαλισμού, Μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία σχολικής εφορείας, μεταφορά μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Αλιστράτης Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου

 • GRGSA-KAR EDU130.02
 • Αρχείο
 • 1958-2003

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο υλικού, βιβλία ταμείου, βιβλία εσόδων – εξόδων, βιβλία μητρώου προσωπικού, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο μαθητικών κοινοτήτων, βιβλίο προγραμμάτων κέντρου επιμορφώσεως ενηλίκων, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο ιστορικών στοιχείων, βιβλίο δαμαλισμού, ημερήσιος έλεγχος, βιβλία ημερολογίου σχολικής ζωής, βιβλία στοιχείων μαθητών, ευρετήριο μητρώου μαθητών, ενδεικτικά και αποδεικτικά, φύλλα ελέγχου, προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, εγκύκλιοι διαταγών, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, εφημερίδες διδασκαλικό βήμα, εμπιστευτικά έγγραφα, εγκύκλιοι επιθεωρητού, προφορικές βαθμολογίες, λογιστικά στοιχεία, τίτλοι σπουδών, έγγραφα μαθητικών συσσιτίων, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο αποφάσεων σχολικής εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αμπέλου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

 • GR GRGSA-MES EDU192.02
 • Αρχείο
 • 1916-1970

βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1916-1938), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1935-1941), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1916-1935, 1940-1970), πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (1956-1970), βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου (1957-1958, 1964-1965), μητρώο συσσιτούντων μαθητών (1956), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1957-1958), ημερολόγιο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλία δαμαλισμού (1938-1952, 1964-1968), δελτία εξαγωγής τροφίμων (1965), τίτλοι σπουδής (1949, 1955, 1958, 1959).

Δημοτικό σχολείο αρρένων Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αυγενικής

 • GR GRGSA-IRA EDU. 30
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Mαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Δδακτηριακά, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eμβολιασμοί Mαθητών, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων, Σχολική Eφορεία, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αϊδινίου

 • GR GRGSA-MAG EDU137
 • Αρχείο
 • 1929-2000

Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Εμπιστευτικά έγγρφα, Προϋπολογισμοί εσόδων-εξόδων, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πραξεις Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Πράξεις Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Εμβολιασμοί, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία τάξεως, Διδαχθείσα Ύλη, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Βιβλιάρια Τραπέζης, Σφραγίδες

Δημοτικό Σχολείο Αϊδινίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βατσουνιάς

 • GRGSA-KAR EDU074.02
 • Αρχείο
 • 1926 - 1994

Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία βιβλιοθήκης, Ημερήσιοι έλεγχοι, Φύλλα Ελέγχου, βιβλίο υλικού, βιβλία ταμείου μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία Μητρώου συσσιτούντων μαθητών, Βιβλίο υλικού εστίας μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικού Συνεταιρισμού Βατσουνιά, Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία διδαχθείσης ύλης, Ημερολόγιο μαθητικών συσσιτίων. Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, Ατομικοί φάκελοι, Αναλυτικοί έλεγχοι μαθητών Α΄, Β΄, Ε΄, τάξης, Τοπογραφικά έγγραφα μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους ΟΤΑ, καρτέλα διδακτηρίου, Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων για το οικονομικό έτος 1975, βιβλίο δραστηριοτήτων του σχολείου και ευρετήριο αριθμού μητρώου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βατσουνιάς

 • GRGSA-KAR EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1927-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρόχειροι γενικοί έλεγχοι, βιβλία διδαχθείσης ύλης όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου, βιβλίο συνεδριάσεων προσωπικού, βιβλίο μητρώου τακτικών μελών του σχολικού συνεταιρισμού, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής από την Α τάξη έως τη Ε τάξη, βιβλίο ταμείου σχολικού συνεταιρισμού, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών από 1955-1981, γραπτά απολυτηρίων εξετάσεων της ΣΤ τάξης και γραπτές εξετάσεις της Ε τάξης. Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικής χρήσης από το 1957 έως 1968 και απολογισμός μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 177
 • Αρχείο
 • 1917-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Αδειών, Βιβλία παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεως, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλία Πράξεων Σχ. Εφορείας , Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο σχολικής ζωής, Πρακτικά Μαθητικών Κοινοτήτων, Βιβλία Ύλης, Βιβλία Τάξεων, Μαθητικά συσσίτια, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Εγκύκλιοι, Νομοθεσία Εκπαίδευσης, Διδακτιριακά, Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας - Παλατιτσίων

 • GR EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1945-1973

Περιλαμβάνει : α) Απολογισμό σχολικού ταμείου 1945-1960, β) βιβλίο Σχολικού Ταμείου 1945, γ) Σχολική Εφορεία Βεργίνας (προϋπολογισμοί-απολογισμοί, βιβλία πρακτικών) 1945-1973, δ) Μαθητικά Συσσίτια και συσσίτια Παιδικής Εστίας 1946-1968, ε) αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας (υπουργικές εγκύκλιοι, εισερχόμενα) 1954-1972.

Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας-Παλατιτσίων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βερεστιάς

 • GR GRGSA-MES EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1950-1970

βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο υλικού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, φάκελοι με οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό σχολείο Βερεστιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γωνιών Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA EDU. 97.1, 97.2, 97.3
 • Αρχείο
 • 1882-2004

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου, Eυρετήριο Μητρώου μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλίο πράξεων Διευθυντού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Βιβλίο Ύλης, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο, Bιβλίο Eμβολίων, Δελτία Aτομικότητας Μαθητών, Μαθητές, Σχολική Eφορεία, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Eσόδων-Eξόδων, Πρακτικά Απολογισμών, Aπολογισμός Mαθητικών Συσσιτίων, Βιβλιάριο εισφορών, Βιβλιάριο αγοράς ενσήμων (ΙΚΑ), Εισερχόμενα & εξερχόμενα, Αιτήσεις πολιτών, Επιθεωρητής, Βιβλίο προσωπικού, Bιβλίο Aδειών, Διδακτηριακά, Bιβλία κινητής και Aκίνητης Περιουσίας, Έγγραφα σχετικά με τη συγχώνευση και την περιουσία των Δημοτικών σχολείων Κουτουλουφαρίου, Αβδού και Κρασίου, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Τίτλοι εγγραφής, Χάρτινες αφίσες, Φιλμ, Εικόνες, Χάρτες

Δημοτικό Σχολείο Γωνιών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμάστας

 • GR GRGSA-FTH EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1934-2003

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας και διδασκάλων, βιβλία καταθέσεων και ταμείου, βιβλία αποθήκης και πρακτικών εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο σχολικής ζωής, φωτογραφίες, εποπτικό υλικό

Δημοτικό Σχολείο Δαμάστας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 167
 • Αρχείο
 • 1899-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Συσσιτίων, Βιβλίο Αποθήκης τροφίμων, Βιβλία Ταμείου, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλίο Συνελεύσεων Γονέων, Βιβλίο Διδακτιριακής επιτροπής, Βιβλία Τάξεων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Συλλόγου, Βιβλία Αλληλογραφίας, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλία Αγοράς Ενσήμων του ΙΚΑ, Εγκύκλιοι, Φάκελος Διαφωτίσεως, Αλληλογραφία, Απολογισμοί Σχολικού Ταμείου, Δελτία Ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαφνών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Εμμανουήλ Παπά Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU106.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου και σχολικής εφορίας, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, διδασκόμενης ύλης , βιβλιοθήκης. Φάκελοι αλληλογραφίας, οικονομικοί απολογισμοί, εγκύκλιες διαταγές, εμπιστευτική αλληλογραφία, έγγραφα σχολικών δραστηριοτήτων, έγγραφα διαφόρων αρχών,1ου και 2 ου Δημοτικών Σχολείων Εμμανουήλ Παπά.

Δημοτικό Σχολείο Εμμανουήλ Παπά Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου

 • GRGSA-KAR EDU258.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 2001

Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία διδασκόμενης ύλης. Βιβλία μητρώου συσσιτούντων μαθητών. Βιβλία ταμείου εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Πρόχειρο βιβλίο μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία αποθήκης τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Δελτία εισαγωγής τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Δελτία εξαγωγής τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Πρόχειρες καταστάσεις εβδομαδιαίας εξαγωγής τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία αποφάσεων σχολικής εφορείας. Βιβλία πρακτικών προσωπικού. Βιβλία παρουσίας προσωπικού. Βιβλίο εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού. Βιβλία μητρώου προσωπικού. Βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης. Βιβλία βιβλιοθήκης. Έργα και ημέραι του Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων. Βιβλίο εμπιστευτικής αλληλογραφίας. Εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλία εσόδων εξόδων σχολικής εφορείας. Πρακτικά σχολικής εφορείας. Βιβλίο δαμαλισμού. Ημερήσιοι έλεγχοι. Έλεγχοι επιδόσεως μαθητών. Φύλλα ελέγχου. Βιβλία αντιγραφής. Βιβλίο κινητής περιουσίας. Βιβλίο περιουσίας. Βιβλίο υλικού. Βιβλία τάξεων. Βιβλία επιμορφώσεως ενηλίκων. Δελτία ατομικότητας. Απολογιστικά στοιχεία έτους 1983. ΙΚΑ - ΤΑΜΕΙΑ καταστάσεις ασφαλίσεως προσωπικού. Βιβλία αγοράς ενσήμων.

Δημοτικό Σχολείο Ερμητσίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1996

Βιβλία συσσιτούντων μαθητών, αποθήκης τροφίμων, πρωτόκολλα-βιβλία διαχείρισης μαθητικών συσσιτίων, τάξεων, διδασκόμενης ύλης, παρουσίας προσωπικού. Φάκελοι αλληλογραφίας και οικονομικής διαχείρισης. Περιλαμβάνει και υποαρχείο: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστρίου (1952-1962).

Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζούρβας

 • GRGSA-IAK EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1970

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλία διδαχθείσης ύλης, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγιο

Δημοτικό Σχολείο Ζούρβας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1903-1980

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρόχειρα συσσιτίου, βιβλία μισθοδοσίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο αντιδιφθεριτικού εμβολιασμού, βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, βιβλίο λοιμωδών νόσων, φάκελος διαφωτιστικών εντύπων, φάκελος εγκυκλίων υγιεινομικής περίθαλψης, φάκελος σχολιατρικής υπηρεσίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπέλας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1953 - 1973

Εμπιστευτικές διαταγές (1955-1974), εγκύκλιοι, εισερχόμενα-εξερχόμενα, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων (1956-1969), πιστοποιητικά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπέλας Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ασιτών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 31
 • Αρχείο
 • 1916-1978

Mαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Στατιστικά Στοιχεία, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Διαφωτιστικό υλικό, Eκλογικές καταστάσεις, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Δικαιολογητικά Διαχείρισης Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Eισερχόμενα Έγγραφα Kέντρου Eπιμόρφωσης Kάτω Aσιτών, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβροχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 184
 • Αρχείο
 • 1924-2014

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, Μαθητικά Συσσίτια, προγράμματα, Βιβλία ύλης, Βιβλίο κινητής περιουσίας της σχολικής επιτροπής, Βιβλίο εποπτικών οργάνων, Βιβλίο βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο αναλήψεων και καταθέσεων σχολικής επιτροπής, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Βιβλίο πρακτικών σχολικού συμβουλίου, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, Ημερολόγιο, Κέντρο επιμορφώσεως, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Φάκελος τάξης, Πρωτόκολλα παραδόσεως και παραλαβής των υλικών του σχολείου, Διδακτιριακά, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα, Φύλλα ελέγχου μαθητών, Τίτλοι εγγραφής, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη

Δημοτικό Σχολείο Καβροχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κατωχωρίου

 • GRGSA-IAK EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1987

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο σχολικού ταμείου, βιβλίο αποφάσεων Σχολικής Εφοερείας, βιβλίο μητρώου Νηπιαγωγείου, βιβλίο πρακτικών Εφορείας, βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο ακίνητης και κινητής περιουσίας, βιβλίο δράσεως κέντρου επιμόρφωσης, βιβλίο ημερήσιου ελέγχου, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, βιβλίο ιστορίας σχολείου

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κατωχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλαμίου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 166
 • Αρχείο
 • 1927-1985

Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία ύλης, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά συσσίτια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας εισερχόμενα-εξερχόμενα, εγκύκλιοι, Βιβλία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Καλαμίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθήρου

 • GRGSA-KAR EDU274.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1987

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλία υλικού. Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας. Βιβλίο συσσιτούντων. Βιβλίο ταμείου μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία αποθήκης τροφίμων εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού. Βιβλίο πράξεων Διευθυντή. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλίο εμβολιασμού. Βιβλίο δράσεων Κ.Ε Ενηλίκων Καλλίθηρου. Τίτλοι σπουδών. Διαγωνίσματα της Ε' και ΣΤ΄ τάξης. Εγκύκλιοι διαταγών επιθεωρήσεως. Προϋπολογισμοί και απολογισμοί. Εγκεκριμένες πράξεις γενομένων εξόδων του ταμείου σχολικής εφορείας. Λογιστικά στοιχεία. Εισερχόμενα έγγραφα. Εξερχόμενα έγγραφα. Έγγραφα μαθητικών συσσιτίων. Έγγραφα Επιθεωρήσεως Καλλιθήρου Ν.Ε.Λ.Ε

Δημοτικό Σχολείο Καλλίθηρου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμπανού

 • GRGSA-IAK EDU087.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1989

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία ύλης

Δημοτικό Σχολείο Καμπανού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεραμαριού

 • GRGSA-KAR EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1965-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων εφορείας μαθητικών συσσιτίων Κεραμαριού, βιβλίο πράξεων και αποφάσεων, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο ταμείου εφορείας μαθητικών συσσιτίων Κεραμαρίου, βιβλίο ταμείου, βιβλίο δαπανών σχολικής εφορείας, βιβλίο εσόδων εξόδων, βιβλίο τροφίμων μαθητικού συσσιτίου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών, ημερολόγιο συσσιτίου, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, βιβλίο μητρώου και προόδου των μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Κεραμαριού (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κερασίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 172
 • Αρχείο
 • 1919-1999

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πράξεων συλλόγου, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία εσόδων-εξόδων, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο καταθέσεων-αναλήψεων, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλίο υλικού, Εμβόλια μαθητών, Λεύκωμα Δημοτικού Σχολείου Κερασίων, Δελτία εισαγωγής υλικού, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι εγγραφής & σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Κερασίων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κορυφασίου

 • GR GRGSA-MES EDU290.02
 • Αρχείο
 • 1935-2000

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 2 βιβλία πράξεων διδασκόντων, 12 ημερήσιοι έλεγχοι, 3 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 1 βιβλίο συσσιτίων, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 1 βιβλίο λοιμωδών νόσων, 1 βιβλίο εμβολιασμού, 1 βιβλίο ασθενούντων μαθητών, 1 βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, 1 βιβλίο δελτίων ατομικότητας, 1 βιβλίο πράξεων του διευθυντή του σχολείου, 2 βιβλία παρουσίας προσωπικού, 1 βιβλίο επιθεώρησης υπό αξιολογούντων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 6 βιβλία οικονομικού περιεχομένου, 6 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 2 βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, 2 πρωτόκκολλα αλληλογραφίας σχολικής εφορίας, 2 βιβλία παράδοσης-παραλαβής, 2 φάκ. με τίτλους σπουδής, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Κορυφασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουτουλουφαρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 202
 • Αρχείο
 • 1925-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Καταθέσεων-Αναλήψεων, Εμβολιασμός Μαθητών, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού, Εισερχόμενα, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Δικαιολογητικά και Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κουτουλουφαρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουφού

 • GRGSA-IAK EDU034.01
 • Αρχείο
 • 1920 - 1988

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία ταμείου, βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλίο Υλικού, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία συσσιτίων

Δημοτικό Σχολείο Κουφού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κούτσουρου

 • GRGSA-KAR EDU096.01
 • Αρχείο
 • 1944-1983

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Τίτλοι Σπουδών, Βιβλίο Υλικού, Απολογιστικά Στοιχεία, Αποδείξεις και Τιμολόγια, Βιβλίο καταθέσεων και Αναλήψεων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Μητρώου Συσσιτούντων, Βιβλία Αποθήκης Τροφίμων Μαθητικών Συσσιτίων, Εισερχόμενα έγγραφα, Διαταγές και εγκύκλιοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Δελτία Ατομικότητας, Μελέτες-Διδακτήριο- Επισκευές και Πρακτικά.

Δημοτικό Σχολείο Κούτσουρου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρασίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 96.1, 96.2, 96.3
 • Αρχείο
 • 1879-1985

Mαθητολόγια, Κατάλογος Προσκλήσεως, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων προσωπικού και αποφάσεων, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Βιβλία Ύλης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλίο Τελετών, Βιβλίο Εκδρομών, Βιβλίο λοιμωδών νόσων, Βιβλία Δαμαλισμού, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλίο υπηρεσιακών ικανοτήτων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλία αδειών, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Μισθώματα, Διδακτιριακά, Εποπτικό και αθλητικό υλικό, Βιβλία Επιθεωρήσεων, Φάκελος διαφωτίσεως, Φάκελος εφημερίδας "Διδασκαλικού Βήματος" , Αιτήσεις-αναφορές πολιτών, Φάκελος Εφημερίδων της κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι Επιθεωρήσεως, Εισερχόμενα Εμπιστευτικά, κατασκηνώσεις, Εκλογικά, Δελτία Ελέγχου μαθητών, Δικαιολογητικά & Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κρασίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 163