Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Επιθεώρηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Επιθεώρηση

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Επιθεώρηση

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Επιθεώρηση

8 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Επιθεώρηση

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γ΄Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Πύλος)

 • GR GRGSA-MES EDU300.01
 • Αρχείο
 • 1937-1986

Μητρώο μαθητών στην κατασκήνωση Χώρας, Μητρώα διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Πυλίας, Μητρώο διδασκάλων και νηπιαγωγών εκπαιδευτικής περιφέρειας Πυλίας, βιβλίο αδειών δημοδιδασκάλων, βιβλία ορκωμοσίας νεοδιοριζομένων δημοδιδασκάλων στην περιφέριεα Πυλίας, βιβλία ποιότητας και εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού, Γενική έκθεση κατάστασης σχολείων περιφέρεια Πυλίας, πειθαρχικός φάκελος δημοδιδασκάλων, βιβλίο πράξεων επιθεωρητή, ημερολόγιο κίνησης επιθεωρητή, βιβλίο επιχορηγήσεων και δαπανών των διδακτηρίων περιφέρειας Πυλίας, πληροφορίες για το δημοτικό σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων ιδιαίτερα για τη χρήση του σχολείου από το ΕΑΜ την περίοδο 1941-1944.

Γ΄Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Πύλος)

Αρχείο Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1953-1990

Περιλαμβάνει : Πίνακες, Αιτήσεις και Μητρώα Εκπαιδευτικών, Επετηρίδες δασκάλων, Εκθέσεις επιθεωρήσεων, Ατομικούς φακέλλους εκπαιδευτικών, Πρακτικά συμβουλίων, Πράξεις ΠΥΣΔΕ, Μισθολογικά Μητρώα, Δάνεια και Χορηγήσεις επιδομάτων, Καταστάσεις υπερωριακής αποζημίωσης, παραστατικά στοιχεία, απογραφικά δελτία, Αρχείο εκκαθάρισης, Διδασκαλικό Βήμα, Εγκυκλίους, Εξερχόμενα έγγραφα.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES EDU298.01
 • Αρχείο
 • 1901-1982

Βιβλία με ονόματα και υπηρεσιακές μεταβολές διδασκάλων ανά σχολείο, Μητρώο διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Καλαμάτας, Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών, βιβλίο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διδασκάλων, βιβλία πράξεων Εποπτικού Συμβουλίου Ν. Μεσσηνίας, βιβλία πράξεων Επιθεωρητή, Εκθέσεις επιθεώρησης σχολείων και διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Καλαμάτας, Μητρώο Διδακτηρίων εκπαιδευτικής περιφέρειας Καλαμάτας, Μητρώο σχολείων εκπαιδευτικής περιφέρειας Ν. Μεσσηνίας, βιβλίο υλικού, φάκελος με εγκυκλίους.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.012.004
 • Αρχείο
 • 1914 - 1989

Φάκελοι δασκάλων, Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., μαθητικά συσσίτια, πράξεις Επιθεωρητή, φάκελοι σχολείων και Σχολικών Εφορειών, νυκτερινά σχολεία, μισθοδοτικές καταστάσεις, φάκελοι γενικής αλληλογραφίας και οικονομικών στοιχείων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Συλλογή Μέλπως Πετρίδου

 • GR COL012.08
 • Αρχείο
 • 1965 - 1967, 1994

Υπηρεσιακά έγγραφα επιθεωρητού Ευστράτιου Πετρίδη κατά την εποχή που διετέλεσε Επιθεωρητής της Α//θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Νάξου. Περιέχονται εκθέσεις επιθεωρήσεως σχολείων, δελτία επιθεωρήσεως, τηλεγραφήματα, κ.α.

Πετρίδου, Μέλπω