Αρχείο PRI115.01 - Καποδίστρια, Ιωάννη επιστολογραφία (Κ107β)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI115.01

Τίτλος

Καποδίστρια, Ιωάννη επιστολογραφία (Κ107β)

Ημερομηνία(ες)

  • 1830-1831 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

24 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1776-1831)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Κορυφαίος πολιτικός και διπλωμάτης. Υπηρέτησε ως υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας (1815-1822), το 1827 εκλέχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδας και το 1831δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο χωρίς να προλάβει να υλοποιήσει το ανορθωτικό πρόγραμμά του.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Γεννατά Μαρία, απόγονος Πέτρου Γεννατά
Ημερομηνία δωρεάς: 17/5/1966
ΑΒΕ: 556

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Πέτρο Γεννατά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Γαλλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 858

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στον φάκελο εντοπίζονται επίσης:

  1. Το υπ' αριθμ. 69809/1150/06.06.1966 έγγραφο της Δ/νσης Γραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προς τη Μαρία Γεννατά, με το οποίο την ευχαριστεί για την παραχώρηση των 24 επιστολών στα ΓΑΚ.
  2. Το υπ΄αριθμ. 15969/17.05.1966 ευχαριστήριο έγγραφο των ΓΑΚ προς τη Μαρία Γεννατά
  3. Η από 16.05.1966 επιστολή της Μαρίας Π. Γεννατά η οποία είχε στην κατοχή της εκ κληρονομιάς επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια προς τον παππού της Πέτρο Γεννατά.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες