Αρχείο Α.Ε. 105 - ΕΛΑΣ Πελοποννήσου - 12ο Σύνταγμα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 105

Τίτλος

ΕΛΑΣ Πελοποννήσου - 12ο Σύνταγμα

Ημερομηνία(ες)

  • 1943-1945 (κυρίως 1944) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 αρχειακά κουτιά (έγγραφα και τετράδια)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο πυρήνας του 12ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. στην Πελοπόννησο συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1943. Οριστική μορφή πήρε η συγκρότηση του Συντάγματος τον Δεκέμβριο του 1943. Η συνολική δύναμή του εκτιμάται σε 850 άνδρες. Το Σύνταγμα υπαγόταν στην III Μεραρχία και χώρος δράσης του ήταν η Αχαΐα και η Ηλεία. Το Σύνταγμα πήρε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον των Γερμανών και των Ταγμάτων Ασφαλείας και στα Δεκεμβριανά.
[Πηγή σύνταξης διοικητικής ιστορίας: Ηλίας Παπαστεριόπουλος, Ο Μωρηάς στα όπλα, Αθήνα, Εκδόσεις Έρευνα και κριτική της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1965, τομ. β΄, σ.275-395.]

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο βρισκόταν στα χέρια του Ηλία Παπαστεριόπουλου για αρκετά χρόνια και η αρχική τάξη είχε διαταραχθεί. Πριν την εισαγωγή του στο Ε.Λ.Ι.Α. τα έγγραφα του αρχείου ήταν τοποθετημένα χρονολογικά σε φακέλους και υπήρχε μια γενική καταγραφή των φακέλων από τον γιο του, Βασίλη. Μετά την εισαγωγή του, το αρχείο ταξινομήθηκε από τον Θεόδωρο Σαμπατακάκη ο οποίος συνέταξε και μια γενική καταγραφή. Στα αρχικά σχέδια ήταν η περιγραφή του αρχείου σε επίπεδο εγγράφου γι αυτό και είχε συνταχθεί ένας αριθμός δελτίων. Ωστόσο η διαδικασία σταμάτησε. Τα έγγραφα που κατέγραψε τα έβαλε σε πλαστικές ζελατίνες, όπως και κάποιες ομάδες εγγράφων.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από τον Βασίλη Παπαστεριόπουλο

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει διαταγές, καταστάσεις μονάδων, φύλλα μητρώων, προτάσεις προαγωγών, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις πολιτών, σημειώματα, εκθέσεις, αποδείξεις πληρωμών, σχεδιαγράμματα πόλεων και οχυρών θέσεων, δελτία ειδήσεων, προκηρύξεις, βιβλία ημερησίων διαταγών, γάμων, γεννήσεων και θανάτων, εσόδων-εξόδων κ.λπ. που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση του Συντάγματος, πληροφορίες για τους Γερμανούς και τα Τάγματα Ασφαλείας, τις κινήσεις αμαξοστοιχιών και οχημάτων, την οργάνωση του δικτύου πληροφοριών του Συντάγματος, τις πληρωμές προς διαφόρους για παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς το Σύνταγμα, τη διαχείριση των ζώων, τη φιλοβασιλική και εαμική προπαγάνδα, τις λιποταξίες και τη «Λαϊκή Δικαιοσύνη», την απελευθέρωση της Πάτρας κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η ταξινόμηση του Θεόδωρου Σαμπατακάκη που είναι θεματική.

Διάγραμμα ταξινόμησης
Κουτί 1 Φάκ. 1.Α - 1.Ο
Κουτί 2 Φάκ. 1.Π - 3.Β
Κουτί 3 Φάκ. 4 - 12
Κουτί 4 Φάκ. 13 - 23 και τετράδια

Φάκ. 1 Οργανωτικά - Διοικητικά
Φάκ. 2 Γενικά για ζώα
Φάκ. 3 Πληροφορίες για Γερμανούς και λοιπούς αντιπάλους
Φάκ. 4 Γενικά για πληροφορίες (Δίκτυο πληροφοριών)
Φάκ. 5 Κινήσεις ομάδων
Φάκ. 6 Εκθέσεις για γεγονότα και επιχειρήσεις
Φάκ. 7 Κινήσεις αμαξοστοιχιών και οχημάτων
Φάκ. 8 Αποδείξεις
Φάκ. 9 Πληροφορίες και σχεδιαγράμματα εχθρικών δυνάμεων περιοχής Αχαΐας - Ηλείας
Φάκ. 10 Δηλώσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών για τη σχέση τους με τα Τάγματα Ασφαλείας
Φάκ. 11 Οικονομικά στοιχεία
Φάκ. 12 Δελτία ειδήσεων
Φάκ. 13 Σχεδιαγράμματα
Φάκ. 14 Ιδρυτικές πράξεις Π.Ε.Ε.Α. (γενικά για την Π.Ε.Ε.Α.)
Φάκ. 15 Συγκρότηση-διάλυση υποδειγματικών ομάδων Ε.Π.Ο.Ν., Ε.Λ.Α.Σ.
Φάκ. 16 Αντίδραση κατά του Ε.Λ.Α.Σ.
Φάκ. 17 Σήματα-Σύμβολα
Φάκ. 18 Προκηρύξεις - Εκθέσεις (προπαγανδιστικού περιεχομένου)
Φάκ. 19 Ύπαρξη ξένων σε ομάδες του Ε.Λ.Α.Σ.
Φάκ. 20 Γενικά για Συμμάχους
Φάκ. 21 Καταστάσεις
Φάκ. 22 Αναφορές κατά άλλων - Γενικά για κρατουμένους - Δικαστικές διαδικασίες – Λιποταξίες
Φάκ. 23 Γενικά στοιχεία για Πάτρα
Διάφορα βιβλία

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Η φυσική κατάσταση των εγγράφων είναι γενικά κακή. Όλα τα έγγραφα ήταν τσαλακωμένα, αρκετά είναι καμένα και πολλά είναι μυόβρωτα (κυρίως στους φακέλους 9,10,13). Αντικαταστάθηκαν οι σκουριασμένες καρφίτσες και τα έγγραφα βγήκαν από τις ζελατίνες.

Εργαλείο έρευνας

Καταγραφή του αρχείου σε έντυπη μορφή: Αρχείο 12ου Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ. (Περιοχή Πελοποννήσου, Νομοί Αχαΐας-Ηλείας), Ταξινόμηση-Μερική καταγραφή Θεόδωρος Σαμπατακάκης.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο Ηλία Παπαστεριόπουλου

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Υλικό από το αρχείο χρησιμοποιήθηκε στο εξάτομο έργο του Ηλία Παπαστεριόπουλου Ο Μωρηάς στα όπλα.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα χειρόγραφα δελτία καταγραφής έχουν φυλαχθεί στο κουτί 4.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

1993(;), Σεπτέμβριος 2003

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης (επανεγκιβωτισμός και περιγραφή). Το Δελτίο Αρχειακής Περιγραφής συντάχθηκε με βάση την καταγραφή του Θεόδωρου Σαμπατακάκη.

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες