Αρχείο - Συλλογή Σχολικών Βιβλίων Λυκειάρχη Γιώργουν Αγγελινάρα 1870-1965

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή Σχολικών Βιβλίων Λυκειάρχη Γιώργουν Αγγελινάρα 1870-1965

Ημερομηνία(ες)

  • 1870-1965 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

36 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

416

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ελληνική Χρηστομάθεια, Αναγνωσματάρια αναγνωστικά, Εκλογαί εκ της Κύρον Αναβλασεως, Ομήρου Ιλιάς, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αναγνωστικά Αρχαίας Ελληνικής, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Θουκυδίδου Συγγραφή, Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος, Πλάτωνος Φαίδων, Δημοσθένους Λόγοι, Στοισεία Ψυχολογίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Δωρεά Γ. Αγγελινάρα (έχει συνταχθεί κατάλογος)

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες