Επανάσταση του 1878 - Θεσσαλία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επανάσταση του 1878 - Θεσσαλία

Αντίστοιχοι όροι

Επανάσταση του 1878 - Θεσσαλία

Σχετικοί όροι

Επανάσταση του 1878 - Θεσσαλία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Επανάσταση του 1878 - Θεσσαλία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Παπαηλιόπουλος, Ηλίας (αρχείο) (Κ98)

  • GRGSA-CA- PRI096.01
  • Αρχείο
  • 1848-1885

Αρχείο του νομάρχη και πολιτικού Ηλία Παπαηλιόπουλου:

  1. Έγγραφα της θητείας του ως νομάρχης Αχαΐας.
  2. Έγγραφα της θητείας του ως νομάρχης Κυκλάδων.
  3. Έγγραφα της θητείας του ως νομάρχης Κέρκυρας.
  4. Έγγραφα από τον Νομό Αρκαδίας (έκτακτος αποστολή του Παπαηλιόπουλου ως νομάρχη Κυκλάδων στον Νομό Αρκαδίας με σκοπό την καταδίωξη της ληστείας).
  5. Έγγραφα από τον Νομό Μεσσηνίας (ως νομάρχη Κέρκυρας μετέβη επικεφαλής επιθεωρητικής επιτροπής προς γενική επιθεώρηση της κατάστασης της διοίκησης του Νομού Μεσσηνίας).
  6. Έγγραφα σχετικά με την επανάσταση στη Θεσσαλία το έτος 1878 (εκθέσεις-αναφορές-τηλεγραφήματα-Κουμουνδούρος).
  7. Διάφορα έγγραφα (περί φυλακών, ιδιωτικές επιστολές, νόμοι και νομοσχέδια, ποικίλα και έντυπα).

Παπαηλιόπουλος, Ηλίας