Επανάσταση του 1878

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επανάσταση του 1878

Αντίστοιχοι όροι

Επανάσταση του 1878

Σχετικοί όροι

Επανάσταση του 1878

3 Αρχειακή περιγραφή results for Επανάσταση του 1878

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου (Κ24)

 • GRGSA-CA- PRI053.01
 • Αρχείο
 • 1852-1877

Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου:

 1. Επίσημη και ιδιωτική αλληλογραφία περί των ενεργειών του Δούκα Κ. Δούκα που αναφέρονται στη σύλληψη του Χριστόφορου Παπουλάκου (1852).
 2. Υπομνήματα, εκθέσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με την καταδίωξη της ληστείας από τον Πέτρο Βακάλογλου (1855-1877). Ο φάκελος περιλαμβάνει και αλληλογραφία του Βακάλογλου περί των ενεργειών του κατά την Επανάσταση του 1877 στη Θεσσαλία (1852-1877).
 3. Έγγραφα που αφορούν στις ενέργειες του Νομάρχη Πέτρου Βακάλογλου κατά την Επανάσταση του 1877 στη Θεσσαλία.
 4. Έγγραφα που αφορούν την καταδίωξη της ληστείας από τον Πέτρο Βακάλογλου.

Βακάλογλου, Πέτρος

Αρχείο οικογένειας Λιδωρίκη - Παπαηλιοπούλου

 • GR HESG-NHM/85294
 • Αρχείο
 • 1757-1885

Φακ. Α΄- Αρχείο Γεωργίου Παπαηλιοπούλου: Επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα αναφερόμενα στον Γεώργιο Παπαηλιόπουλο.
Φακ. Β΄- Αρχείο Πηνελόπης Παπαηλιοπούλου: Οθωνικά έγγραφα, επιστολές, προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα, χειρόγραφα εργασιών, ποιήματα της Πηνελόπης Παπαηλιοπούλου.
Αρχείο Αθανασίου και Νικολάου Λιδωρίκη: Έγγραφα περιόδου Επαναστάσεως και οθωνικά σχετικά με τη δράση του Αθανασίου Λιδωρίκη. Ενδεικτικό φοιτήσεως, διαβατήριο του Νικολάου Λιδωρίκη και σουλτανικός ορισμός, διαθήκη και απονομή συντάξεως.
Φακ. Γ΄-ΣΤ΄- Αρχείο Ηλία Παπαηλιόπουλου: Παρασημοφορίες, επιστολές, έγγραφα σχετικά με το κίνημα Θεσσαλίας (1854), τηλεγραφήματα, αιτήσεις, αναφορές, πιστοποιητικά αγωνιστών του 1878 κ.ά.

Παπαηλιοπούλου, οικογένεια

Συλλογή Εμμ. Λαμπρινάκη

 • GRGSA-IAK PRI001.01
 • Αρχείο
 • 1878

Αντίγραφο χειρογράφου περί της επαναστάσεως 1878

Τσουδερός, Εμμανουήλ