Αρχείο PRI053.01 - Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου (Κ24)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI053.01

Τίτλος

Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου (Κ24)

Ημερομηνία(ες)

  • 1852-1877 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

700 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1809-1884)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Βακάλογλου - Δούκας
Ημερομηνία δωρεάς: Μάρτιος 1921
ΑΒΕ: 145

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου:

  1. Επίσημη και ιδιωτική αλληλογραφία περί των ενεργειών του Δούκα Κ. Δούκα που αναφέρονται στη σύλληψη του Χριστόφορου Παπουλάκου (1852).
  2. Υπομνήματα, εκθέσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με την καταδίωξη της ληστείας από τον Πέτρο Βακάλογλου (1855-1877). Ο φάκελος περιλαμβάνει και αλληλογραφία του Βακάλογλου περί των ενεργειών του κατά την Επανάσταση του 1877 στη Θεσσαλία (1852-1877).
  3. Έγγραφα που αφορούν στις ενέργειες του Νομάρχη Πέτρου Βακάλογλου κατά την Επανάσταση του 1877 στη Θεσσαλία.
  4. Έγγραφα που αφορούν την καταδίωξη της ληστείας από τον Πέτρο Βακάλογλου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 605

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης