Αρχείο Αρ.Εισ. 418 - Συλλογή Μπέλλας Ραυτοπούλου (1924-1927)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ.Εισ. 418

Τίτλος

Συλλογή Μπέλλας Ραυτοπούλου (1924-1927)

Ημερομηνία(ες)

  • 1924-1927 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 έγγραφα / 12 σχέδια / 3 φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1902 - 1992)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ελληνίδα γλύπτρια.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Μπέλλα Ραυτοπούλου

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές των: Άγγελου και Εύας Σικελιανού και του Mario Meunier προς την Μπέλλα Ραυτοπούλου, σχετικά με τη συμμετοχή της στις Δελφικές Εορτές (1924-1927). Κείμενο του Άγγελου Σικελιανού χωρίς τίτλο. Σχέδια της Μπέλλας Ραυτοπούλου από αντιγραφές αγγείων· διαφημιστικό φυλλάδιο των Δελφικών Εορτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Μπέλλα Ραυτοπούλου ελεύθερα σχέδια από ελληνικά αγγεία για τις Δελφικές Γιορτές 1925-27, Αθήνα 1983, Πρόλογος Άγγελου Σικελιανού.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Φωτογραφικό αρχείο Μπέλλας Ραυτοπούλου
α-β) 1927: Σπουδή κίνησης για τις παραστάσεις των Δελφικών Εορτών.
γ) 1927: Φωτογραφία από την παράσταση «Προμηθέας Δεσμώτης».

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες