Αρχείο αρ. comp. 589 - Μανταφούνης, Εμμανουήλ (2ος λόχος Ε2 Εφοδιοπομπής)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ. comp. 589

Τίτλος

Μανταφούνης, Εμμανουήλ (2ος λόχος Ε2 Εφοδιοπομπής)

Ημερομηνία(ες)

  • 1915-1940 (κυρίως 1940) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Ε2 Εφοδιοπομπή (Τάγμα Επιμελητείας), πριν την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου στρατοπέδευε στην Χίο. Με την έναρξη των εχθροπραξιών διατάχθηκε από το Δ΄ Σώμα Στρατού η μεταφορά του 2ου λόχου της Εφοδιοπομπής στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 11/11/1940. Το υλικό του αρχείου αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακά έγγραφα που συντάχθηκαν για τη μετακίνηση αυτή.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά το 1993.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Υποφάκελος 1.1 Στρατόπεδο Χίου (Οκτώβριος – Νοέμβριος 1940)

Καταστάσεις μισθοδοσίας, διανομής τροφίμων, ελέγχου συσσιτίων «καταναλωθέντος σάπωνος», καυσόξυλων, φυλλάδια «μεταβολών» ανδρών και κτηνών κ.ά.

Υποφάκελος 1.2 Στρατόπεδο Καβάλας (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1940)

Καταστάσεις ανδρών, ιματισμού, εξαρτήσεων, οπλισμού, «δημοσίων ειδών» και αποδείξεις παραλαβής ειδών που αφορούν τους στρατιώτες που μεταφέρθηκαν από τη Χίο στην Καβάλα. Οι στρατιώτες χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες:αυτοί που προορίζονταν για το στρατόπεδο Ελευθερούπολης, αυτοί που θα απολύονταν λόγω ανικανότητας και αυτοί που θα εισάγονταν σε νοσοκομείο.

Υποφάκελος 1.3 Διάφορες καταστάσεις

Πρόχειρες καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στους υποφακέλους 1.1 και 1.2.

Υποφάκελος 1.4 Διάφορα

Αποδείξεις παραλαβής και παράδοσης υλικού, πρόχειρες σημειώσεις και καταστάσεις κ.ά.

Υποφάκελος 1.5 Βιβλία

«Πρόχειρον συσσιτίου», ημερησίων διαταγών, «αρμοδιότητος επιμελητείας» (βιβλίο καταγραφής των ειδών που παρέδιδε και παρελάμβανε η διαχείριση της Εφοδιοπομπής στη Χίο).

Υποφάκελος 1.6 Σημειωματάρια Μανταφούνη (1915-1940)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση είναι θεματική. Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση, όπου υπήρχε.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ.: Υλικό που αφορά την επιμελητεία στον πόλεμο του 1940 υπάρχει και στο αρχείο του Γ2 Ορεινού Νοσηλευτικού Τμήματος.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες