Αρχείο PRI058.07 - Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ207)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI058.07

Τίτλος

Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ207)

Ημερομηνία(ες)

  • 1942 - 1979 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

27 έγγραφα, 50 σελίδες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1910 -)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Μυριδάκης, Μιχαήλ
Ημερομηνία δωρεάς: 26/1/1990
ΑΒΕ: 812

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Στοιχεία της επιχείρησης Γοργοποτάμου (25.11.1942).
  2. Έκθεση του Άγγλου αντσυνταγματάρχη Τζων Μ. Στήβενς.
  3. Έκθεση του Άγγλου συνταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ.
  4. Φωτοαντίγραφο φύλλου εφημερίδας τα ΝΕΑ (01.02.1979).
  5. Έκδοση με τίτλο:" Η επιχείρηση του Γοργοπόταμου και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ" / Μιχάλη Ι. Μυριδάκη, Αθήνα 1983

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 29, σελ. 64

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης