Νεότουρκοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νεότουρκοι

Αντίστοιχοι όροι

Νεότουρκοι

Σχετικοί όροι

Νεότουρκοι

2 Αρχειακή περιγραφή results for Νεότουρκοι

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ιδιωτική Συλλογή Παρθένας Καγκελίδου

  • GR COL050.01
  • Αρχείο
  • 1969-2001

Τρία βιβλία καταγραμμένα σε κίτρινα δελτία με α/α 685 : Τούρκικα έγγραφα από τα ιστορικά αρχεία Μακεδονίας αναφερόμενα στο Νομό Πιερίας / Καραβέργου, Α.Γ., 686: The young Turks: The committee of union and progress in Turkish politics 1908-1914 / Feroz, Ahmad, 687 : Τα μυστήρια της Θεσσαλονίκης / Χεκίμογλου Ευάγγελος.

Καγκελίδου, Παρθένα

Παπαϊωάννου, Άγγελος (ψηφιοποιημένη συλλογή καρτ-ποστάλ)

  • GR ELIA-MIET 4/2012Θ
  • Αρχείο
  • Τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συλλογές καρτ-ποστάλ της Θεσσαλονίκης που εκδόθηκαν στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής περιόδου. Οι καρτ-ποστάλ, ταξινομημένες και τεκμηριωμένες από τον ίδιο το συλλέκτη με βάση τις γειτονιές που απεικονίζουν αλλά και θεματικά, καλύπτουν χωρικά όλη την τότε πόλη (δυτικά προάστια, Άνω Πόλη, κέντρο, αγορά, παραλία, ανατολικές συνοικίες ή «Εξοχές»), επαγγέλματα, σημαντικές προσωπικότητες της πόλης καθώς και σημαντικά γεγονότα (έκρηξη βομβών στην πόλη την άνοιξη του 1903, επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908, επίσκεψη του σουλτάνου Μεχμέτ Ρεσάτ το 1911, Βαλκανικοί Πόλεμοι και είσοδος του Ελληνικού Στρατού στην πόλη). Εικονογραφούν μία έντονα μεταβατική εποχή για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Παπαϊωάννου, Άγγελος