Αρχείο PRI101.01 - Μπαλάνου, Αριστείδη δικηγορικό γραφείο (Κ32α)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI101.01

Τίτλος

Μπαλάνου, Αριστείδη δικηγορικό γραφείο (Κ32α)

Ημερομηνία(ες)

  • 1831-1873 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

224 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Παπούλιας Δ. (καθηγητής)
Ημερομηνία δωρεάς: 1/12/1926
ΑΒΕ: 246

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα του δικηγορικού γραφείου Αριστείδη Μπαλάνου:

  1. Έγγραφα αναφερόμενα σε υποθέσεις του Όθωνα και της Αμαλίας (1845-1869),
  2. Έγγραφα αναφερόμενα στη δίκη της βασίλισσας Αμαλίας κατά Ιωάννας και Αντωνίου Μαναράκη (1867-1875),
  3. Τέσσερα (4) νομοσχέδια (1865,1867),
  4. Διάφορα έγγραφα των ετών 1831-1873 (δοσοληψίες, λογαριασμοί, χοτζέτια).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 606

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 606

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες