Αρχείο - Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Αθανάσιου Λουκάκου (Κ393)

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Αθανάσιου Λουκάκου (Κ393)

Χρονολογία(ες)

 • 1989 - 2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

50 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά >Τούλας Λουκάκου, 2/2/2017
ΑΒΕ 2073

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Τεχνικά σχέδια και δεμένα τεύχη με τεχνικές μελέτες για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων και οδικών συνδέσεων. Συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες. Το υλικό αφορά στα εξής οδικά έργα:

 • Έργο 1: Αυτοκινητόδρομος Αθήνας - Κορίνθου (1989-2004)
 • Έργο 2: Παραλιακή Σύνδεση Λιπασμάτων - Δραπετσώνας και Κερατσινίου (1992-1999)
 • Έργο 3: Αποκατάσταση οδικού δικτύου γύρω από την σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Δομοκού (1995-1999)
 • Έργο 4: Οδική σύνδεση των ταμιευτήρων Κρεμαστών - Συκιάς - Μεσοχώρας (1997-1998)
 • Έργο 5: Δυτικός άξονας σύνδεσης περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (1997-2003)
 • Έργο 6: Προσπελάσεις Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Φαλήρου - Αγίου Κοσμά (2000)
 • Έργο 7: Ολυμπιακός δακτύλιος, από διασταύρωση λεωφόρου Συγγρού - Καλλιρρόης μέχρι κόμβου Σίδερα Χαλανδρίου (2000-2001)
 • Έργο 8: Νέα λεωφόρος Σταυρού - Ελευσίνας (χ.χ.)
 • Ποικίλα σχέδια και μελέτες (1992-2000)
 • Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι