Βίβλος - Κ.Δ. - Ευαγγέλια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βίβλος - Κ.Δ. - Ευαγγέλια

Αντίστοιχοι όροι

Βίβλος - Κ.Δ. - Ευαγγέλια

 • UF Ευαγγέλιο
 • UF Ευαγγέλια
 • UF Βίβλος Συνοπτικά Ευαγγέλια
 • UF Συνοπτικά Ευαγγέλια
 • UF Ευαγγέλια, Συνοπτικά
 • UF Βίβλος Κ.Δ. Συνοπτικά Ευαγγέλια

Σχετικοί όροι

Βίβλος - Κ.Δ. - Ευαγγέλια

7 Αρχειακή περιγραφή results for Βίβλος - Κ.Δ. - Ευαγγέλια

7 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πρωτοδικείου Σύρου

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1791-1915

2 Ευαγγέλια, Πράξεις Προέδρου, Πολιτικά πρακτικά, Πολιτικές αποφάσεις, Πρωτόκολλα γραμματέως, Βιβλίο περιλήψεων καταστατικών, Εμπορικαί αποφάσεις, Πρακτικά Εμποροδικείου, Ευρετήριο πράξεων προέδρου

Πρωτοδικείο Σύρου

Ευαγγελιστάριο (Χφ238)

 • GRGSA-CA- MAN001.61
 • Αρχείο

Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια ως εξής:

 1. Το κατά Ματθαίον (φ. 1r-78v) - αρχίζει από το Κεφ. Α', στ. 20
 2. Το κατά Μάρκον (φ. 79r-128v)
 3. Το κατά Λουκάν (φ. 129r-190r)
 4. Το κατά Ιωάννην (φ. 191r-241v) - διακόπτεται στο Κεφ. ΙΗ', στ. 30.

Η Αγία Γραφή (Κ259)

 • GRGSA-CA- PRI028.41
 • Αρχείο
 • 1866

Η Αγία Γραφή στα οθωμανικά (Κωνσταντινούπολη, έκδοση 1866).

Ιδιωτική Συλλογή Μανώλη Κωτούλα

 • GR COL019.01
 • Αρχείο
 • 1920

πρόκειται για ένα (1) αντίτυπο ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ της Βρεττανικής Βιβλικής Εταιρείας

Κωτούλας, Μανώλης

Κατάλοιπα Ιουλίας Καρόλου

 • Αρ.Εισ. 483
 • Αρχείο
 • 1900-1951

Κείμενο και μετάφραση του ιερού Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από την Ιουλία Καρόλου, με αφιέρωση της βασίλισσας Όλγας (1900)· αποκόμματα της εφημερίδας Έθνος (1948), αναφερόμενα στα «Ευαγγελικά».
Σχέδια επιστολών της Ιουλίας Καρόλου προς την πριγκίπισσα Ελένη του Νικολάου και τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ (1942-1949)· αλληλογραφία μεταξύ της Ιουλίας Καρόλου και των: μητροπολίτη Αθηνών Χρυσόστομου, πρίγκιπα Χριστόφορου, Βασιλείου Ζαρόκωστα, Nicol Campbell κ.ά. (1926-1949)
Πρακτικά ίδρυσης του σωματείου «Εν Χριστώ Αδελφότης» (1922)· σημειώσεις, σκέψεις και ποιήματα της Ιουλίας Καρόλου, καθώς και διάφορα έντυπα (1940, 1948)· αποκόμματα εφημερίδων για διάφορα θέματα (1936-1951).

Καρόλου, Ιουλία

Σύμμεικτα (13ος αιώνας, 16ος αιώνας, 1695, 1752, 1754, 1759, 1766, 1774, 1816, 1837)

 • Αρ.Εισ. 198
 • Αρχείο
 • 13ος αιώνας, 16ος αιώνας, 1695, 1752, 1754, 1759, 1766, 1774, 1816, 1837

α) Έγγραφο 1
[13ος αιώνας]
Σπάραγμα από φύλλο Ευαγγελίου
β) Έγγραφο 2
[16ος αιώνας]
Σπάραγμα από φύλλο Μηναίου
γ) Έγγραφο 3
1695
Σελίδα τίτλου
δ) Έγγραφο 4
1752, Ιουλίου 6
Συμβιβασμός χρηματικής διαφοράς
ε) Έγγραφο 5
1754, Αυγούστου 18
Πωλητήριο αγρών [Αμοργός]
στ) Έγγραφο 6
1759, Νοεμβρίου 17
Διακανονισμός διαφοράς (Αμοργός)
ζ) Έγγραφο 7
1766, Ιουλίου 17
Συμφωνητικό διακανονισμού χρέους (Αμοργός)
η) Έγγραφο 8
1774, Οκτωβρίου 15
Προικοσύμφωνο (Αμοργός)
θ) Έγγραφο 9
1816, Ιανουαρίου 12 (έτος εγίρας 1232)
Πωλητήριο
ι) Έγγραφο 10
1837, Αυγούστου 6
Πωλητήριο στάβλου (Αμοργός)
ια) Έγγραφο 11
χ.χ.
Σπαράγματα οθωμανικών εγγράφων
ιβ) Έγγραφο 12
χ.χ.
Λιθογραφία με παράσταση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αβραμίου