Βίοι Αγίων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βίοι Αγίων

Αντίστοιχοι όροι

Βίοι Αγίων

  • UF Άγιοι - Συναξάρια

Σχετικοί όροι

Βίοι Αγίων

2 Αρχειακή περιγραφή results for Βίοι Αγίων

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Βίοι και ακολουθίες αγίων (Χφ201)

  • GRGSA-CA- MAN001.48
  • Αρχείο
  • χ.χ.

Περιέχει τον βίο και την ακολουθία του Αγίου Μοδέστου, του Στυλιανού του Παφλαγόνος, του ιερομανάχου Χαραλάμπους, του ιερομονάχου Αντύπα, της αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής και της οσιομάρτυρος Παρασκευής.