Βιβλιοθήκες, Σχολικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βιβλιοθήκες, Σχολικές

Equivalent terms

Βιβλιοθήκες, Σχολικές

 • UF Σχολικές βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Βιβλιοθήκες, Σχολικές

61 Αρχειακή περιγραφή results for Βιβλιοθήκες, Σχολικές

61 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

 • GR GRGSA-MAG EDU141
 • Αρχείο
 • 1939-2012

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Γενικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Καταθέσεις – Αναλήψεις, Ιστορία Σχολείου, Φάκελοι Σχολείου.

12ο Δημοτικό Σχολείο Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.2
 • Αρχείο
 • 1934-1978

Βιβλία Συνεδριάσεων Προσωπικού (Πρακτικών), Βιβλιοθήκης, Υγιεινής Καταστάσεως, Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Κινητής Περιουσίας, Περιουσίας Σχολικού Ταμείου, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο, Φάκελοι με Δελτία Διδακτηρίου, Στατιστικά Στοιχεία, Εκθέσεις, Εξερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Απολογισμό Σχολικού Ταμείου, Οικονομικά – Στατιστικά Στοιχεία, Εγκυλίους Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Β΄ Περιφέρειας Μαγνησίας, Καρτέλες με εκπαιδευτικό υλικό, Έντυπο με αρχιτεκτονικό πρόπλασμα & έγχρωμη αναπαράσταση του Παρθενώνα (Εκδοτική Αθηνών 1980), Αφίσα «Ελευθερία ή Θάνατος»

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου

 • GR EDU002.02
 • Αρχείο
 • 1833-1978

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, ΒΠΣ, Βιβλία εξετάσεων, Βιβλία Πρακτικών Συλλόγου, Πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλον της εφορίας του Νομαρχιακού Μουσείου των αρχαιοτήτων, Βιβλία εισπράξεων, Βιβλία υλικού, Βιβλία ακίνητης περιουσίας, Βιβλία καταστάσεως προσωπικού, Βιβλία ειδικού τέλους, Βιβλία προγραμμάτων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία σχετικά με το νυχτερινό παράρτημα, βιβλία Εμπορικής Σχολής, ειδικοί έλεγχοι Αστικού Σχολείου, κατάστιχα ελληνικού σχολείου θηλέων, κατάστιχα Οικονομικού Γυμνασίου

1ο Γυμνάσιο Σύρου

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου

 • GR EDU002.03
 • Αρχείο
 • 1833-1978

Βιβλία από βιβλιοθήκες 2,3,5
ΒΠΣ, κατάστιχα Μικτού Γυμνασίου, Β. Γυμνασίου Σύρου, Α' Ελληνικού Σχολείου, Β' Ελληνικό Σχολείο, Γ. Ελληνικό Σχολείο, Ελληνικό Σχολείο Κιμώλου, ΒΠΣ Κιμώλου, Ελληνικό Σχολείο Κέας, Γυμνάσιο Αρρένων παραρτήματος Κέας, ειδικοί έλεγχοι σχολείου Σερίφου, ΒΠΣ ελληνικού σχολείου Σερίφου, Γυμνάσιο παραρτήματος Μήλου, εισιτήριες εξετάσεις Κέας, Σερίφου, Σίφνου.

1ο Γυμνάσιο Σύρου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 86.2
 • Αρχείο
 • 1961-2011

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων & Ταμείου Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, τίτλοι εγγραφής μαθητών

1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 1.3
 • Αρχείο
 • 1929-2010

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Mαθητολόγια, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης και φάκελοι λυτών εγγράφων αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 38
 • Αρχείο
 • 1899-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Aποφάσεις Διευθυντού, Bιβλίο Aδειών Διδασκόντων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Yλικού, Bιβλίο Eποπτικών Oργάνων και Oπτικοακουστικών Mέσων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Έπιθεωρητού, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλία Tαμείου, Προϋπολογισμοί-Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Πρακτικών Διδασκάλων της Περιφερείας Γόρτυνος

1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 37
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξεις Διευθυντού, Mητρώα Προσωπικού, Bιβλία Δανεισμού Bιβλίων Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παράδοσης- Παραλαβής Kινητής Περιουσίας του Σχολείου, Διδακτιριακά, Περί Iδρύσεως του Σχολείου, Φωτογραφικό Yλικό Mαθητικών Eκδηλώσεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Eκπ, Πρόνοιας και Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού και Τεχνικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 164
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ευρετήρια Μητρώου Μαθητών, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ίδρυση-Οργάνωση-Λειτουργία, Νομοθεσία -Νομολογία, Προγράμματα-Μέθοδοι -Ύλη Διδασκαλίας, Έκθεση Πεπραγμένων, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις -Δραστηριότητες, Σύσταση /Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Υπηρεσιακές Εκθέσεις, Θέματα μη Μόνιμου Προσωπικού, Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση, Άδειες /Υγειονομική Περίθαλψη, Συλλογικά Όργανα, Μαθητές, Φυσική Αγωγή, Οικονομικά (Μισθολογικά –Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία), Σχολικό Ταμείο, Διδακτιριακά, Εξοπλισμός, Βιβλία /Βιβλιοθήκη, Τίτλοι, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πειθαρχικά/ Ποινές/Αμοιβές

1ο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας / Βιβλιοθήκη

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1818-1977

1) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων (1857-1940), 2) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων - φιλολογικές μελέτες (1840-1958), 3) Λογοτεχνικά θεατρικά έργα - ομιλίες - διαλέξεις (1896-1976), 4) Ιστορικά - λαογραφικά - θρησκευτικά έργα (1884-1976) και 5) φιλοσοφικά - κοινωνιολογικά - αρχαιολογικά - τέχνης - οικονομικά - ποικίλου περιεχομένου έργα - αναλυτικό πρόγραμμα (1818-1977).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 3
 • Αρχείο
 • 1899-1979

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικού Tαμείου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Eξόδων, Aπολογισμός Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU111.3
 • Αρχείο
 • 1939-1976

Μαθητολόγιο και Βιβλίο Παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών, Ειδικός Έλεγχος, Γενικός Έλεγχος, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Κατάλογος Βιβλίων Σχολικής Βιβλιοθήκης, Μισθολόγιο Προσωπικού, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Μισθολόγια Ι.Κ.Α., Ταμείο για την ανέγερση διδακτηρίου (Παραρτήματος Κασσαβέτη), Βιβλία Καταθέσεων και Αναλήψεων, Αναλυτικά Προγράμματα, Εγκύκλιοι, Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων, Ωρολόγια προγράμματα, Αλληλογραφία Εισερχόμενη που αφορά επιλογή, προμήθεια, κριτική βιβλίων και περιοδικών

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 13.2
 • Αρχείο
 • 1927-2012

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία και Ευρετήριο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Επιτροπής, Μητρώο Αναλφαβήτων & Ημιαναλφαβήτων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλα & Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού & φάκελος εγγράφων πολιτικής άμυνας (ΠΣΕΑ)

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης

 • GR EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1901-1988

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι,
Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκάλων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Ημερολογίου Σχολικής Ζωής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βιβλία Ταμείου.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Κατοχής

 • GRGSA-AIT EDU. 333
 • Αρχείο
 • 1967-2008

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πράξεων Ανάληψης Υπηρεσίας, Ημερολογίου Σχολικής Ζωής, Υλικού, Βιβλιοθήκης & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτικού προσωπικού, Σχολικού Συμβούλου, κτιρίου, δικαιολογητικών εγγραφής, Δ.Ο.Ε., αποτύπωσης του εκπαιδευτικού συστήματος

2ο Νηπιαγωγείο Κατοχής

Αρχείο 3ου Γραφείου (Ελασσόνας) Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1981

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πιστοποιητικών (1930-1961), βιβλίο ποιότητας εκπαιδευτικών λειτουργών (1949-1960), βιβλία εκθέσεων (1926-1931), δελτία λειτουργικής κατάστασης σχολείων (1971-1972), βιβλία υλικού και βιβλιοθήκης σχολείων, νομολογίες (1950-1980) και πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-1981).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 13
 • Αρχείο
 • 1903-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Πράξεων Δ/ντού και Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας Προσωπικού, Bιβλίο Mητρώου Προσωπικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Yλικού, Bιβλίο Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής Yλικού, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aναδαμαλισμού και λοιπών Eμβολιασμών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Eπισκεπτών Γενικής Xειροτεχνικής Eκθέσεως Σχολείων Περιφερείας Γόρτυνος, Bιβλίο Mισθολογίου του 2ου Tμήματος Hρακλείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος & Γυμνασίου (εξατάξιου) Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG EDU106
 • Αρχείο
 • 1946-1979

Γενικοί Έλεγχοι, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεις Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Βιβλία Κίνησης Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Ποινολόγιο, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εισιτήριων Εξετάσεων και Αποτελεσμάτων, Ημερολόγιο Συμβάντων, Πρωτόκλλο Αλληλογραφίας

Γυμνασιακό Παράρτημα Σκοπέλου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Μουλίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 204
 • Αρχείο
 • 1914-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώο Τάξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρούμενων Δασκάλων, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Ύλης, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Προϋπολογισμοί, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Σχολική Επιτροπή Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Εμβολιασμών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Ταμείου Χοροεσπερίδας

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μουλίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG EDU76.2
 • Αρχείο
 • 1939-1994

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Διδαχθείσης ύλης, Περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας και Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU68.1
 • Αρχείο
 • 1966-1978

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερήσιου Ελέγχου, Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου (Διαταγές, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί κ.ά.)

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Αλμυρού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Αρφαρών

 • GRGSA-MES EDU185.01
 • Αρχείο
 • 1898-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης, βιβλίο ποινών, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αρφαρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αϊδινίου

 • GR GRGSA-MAG EDU137
 • Αρχείο
 • 1929-2000

Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Εμπιστευτικά έγγρφα, Προϋπολογισμοί εσόδων-εξόδων, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πραξεις Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Πράξεις Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Εμβολιασμοί, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία τάξεως, Διδαχθείσα Ύλη, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Βιβλιάρια Τραπέζης, Σφραγίδες

Δημοτικό Σχολείο Αϊδινίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 177
 • Αρχείο
 • 1917-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Αδειών, Βιβλία παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεως, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλία Πράξεων Σχ. Εφορείας , Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο σχολικής ζωής, Πρακτικά Μαθητικών Κοινοτήτων, Βιβλία Ύλης, Βιβλία Τάξεων, Μαθητικά συσσίτια, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Εγκύκλιοι, Νομοθεσία Εκπαίδευσης, Διδακτιριακά, Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κάτω Βούταινας

 • GRGSA-MES EDU238.02
 • Αρχείο
 • 1953-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά).

Δημοτικό σχολείο Κάτω Βούταινας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβροχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 184
 • Αρχείο
 • 1924-2014

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, Μαθητικά Συσσίτια, προγράμματα, Βιβλία ύλης, Βιβλίο κινητής περιουσίας της σχολικής επιτροπής, Βιβλίο εποπτικών οργάνων, Βιβλίο βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο αναλήψεων και καταθέσεων σχολικής επιτροπής, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Βιβλίο πρακτικών σχολικού συμβουλίου, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, Ημερολόγιο, Κέντρο επιμορφώσεως, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Φάκελος τάξης, Πρωτόκολλα παραδόσεως και παραλαβής των υλικών του σχολείου, Διδακτιριακά, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα, Φύλλα ελέγχου μαθητών, Τίτλοι εγγραφής, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη

Δημοτικό Σχολείο Καβροχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλαμίου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 166
 • Αρχείο
 • 1927-1985

Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία ύλης, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά συσσίτια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας εισερχόμενα-εξερχόμενα, εγκύκλιοι, Βιβλία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Καλαμίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κονταρόλακα

 • GR GRGSA-MAG EDU69.1
 • Αρχείο
 • 1966-1996

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερήσιου Ελέγχου, Βιβλιοθήκης, Ιστορίας σχολείου, Εμβολιασμού, Λοιμωδών Νόσων, Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία και έγγραφα Σχολικής Εφορείας-Σχολικού Ταμείου, Φάκελοι σχολείου (Διαταγές, Αλληλογραφία, Ατομικά δελτία υγείας, Πιστοποιητικά απορίας, Απολογισμοί κ.ά.), σφραγίδες, βιβλίο Πράξεων Ερανικής Επιτροπής ανεγέρσεως ναού Αγ. Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Κονταρόλακα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουτουλουφαρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 202
 • Αρχείο
 • 1925-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Καταθέσεων-Αναλήψεων, Εμβολιασμός Μαθητών, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού, Εισερχόμενα, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Δικαιολογητικά και Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κουτουλουφαρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρασίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 96.1, 96.2, 96.3
 • Αρχείο
 • 1879-1985

Mαθητολόγια, Κατάλογος Προσκλήσεως, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων προσωπικού και αποφάσεων, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Βιβλία Ύλης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλίο Τελετών, Βιβλίο Εκδρομών, Βιβλίο λοιμωδών νόσων, Βιβλία Δαμαλισμού, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλίο υπηρεσιακών ικανοτήτων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλία αδειών, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Μισθώματα, Διδακτιριακά, Εποπτικό και αθλητικό υλικό, Βιβλία Επιθεωρήσεων, Φάκελος διαφωτίσεως, Φάκελος εφημερίδας "Διδασκαλικού Βήματος" , Αιτήσεις-αναφορές πολιτών, Φάκελος Εφημερίδων της κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι Επιθεωρήσεως, Εισερχόμενα Εμπιστευτικά, κατασκηνώσεις, Εκλογικά, Δελτία Ελέγχου μαθητών, Δικαιολογητικά & Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κρασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυρατζαίων (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1934-1989

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Γενικοί Έλεγχοι, Σχολική Εφορεία, Δαμαλισμός, Διδαχθείσα ύλη, Συσσιτούντες μαθητές, Αποθήκη τροφίμων, Πράξεις Εφορίας μαθητικών συσσιτίων, Μητρώο προσωπικού, Επιτροπή μαθητών. Επίσης, βιβλία και περιοδικά της σχολικής βιβλιοθήκης και βιβλίο ιστορίας του σχολείου.
Φάκελοι εγγράφων: φύλλων ελέγχου, μηνιαίων αιτήσεων, προϋπολογισμού- απολογισμού, εκτελέσεως προϋπολογισμού.

Δημοτικό Σχολείο Μαυρατζαίων (Σάμος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταξοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 152
 • Αρχείο
 • 1930-2000

Μαθητολόγια, Μητρώο Μαθητών, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Αποφάσεων Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Ακινήτου-Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλίο Υλικού, Ημερολόγιο, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Φάκελος Εθνικής Διαφωτίσεως, Φάκελος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Διδακτιριακά, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου (Ηρακλείου Κρήτης)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μικρής Μαντίνειας

 • GRGSA-MES EDU176.01
 • Αρχείο
 • 1936-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, βιβλίο πράξεων διευθυντή, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, εποπτικό υλικό (εικόνες χάρτινες με θρησκευτικά θέματα και θέματα ζωολογίας), τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά), φωτογραφίες.

Δημοτικό σχολείο Μικρής Μαντίνειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μοχού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 180
 • Αρχείο
 • 1931-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Βιβλίο μητρώου και προόδου, Βιβλίο Πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο επιθεωρήσεως, Βιβλία πράξεων κοινοτικής επιτροπής παιδείας, Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορείας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βεβαιώσεις εμβολιασμού μαθητών, Βιβλίο ύλης, Ημερολόγιο παρουσίας προσωπικού, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Βιβλίο στοιχείων δαπανών, Προϋπολογισμοί Απολογισμοί, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Αλληλογραφία, Βιβλίο επιδόσεως επιστολών, εκλογικά, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη

Δημοτικό Σχολείο Μοχού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας (Δαουτζάς)

 • GR GRGSA-MAG EDU29.1
 • Αρχείο
 • 1950-1979

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Διδαχθείσης Ύλης, Περιουσίας Σχολείου, Ημερολόγιο Σχολικού Κήπου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Σχολείου και Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής

Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας (Δαουτζάς)

 • GR GRGSA-MAG EDU29.2
 • Αρχείο
 • 1950-1979

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Διδαχθείσης Ύλης, Περιουσίας Σχολείου, Ημερολόγιο Σχολικού Κήπου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Σχολείου και Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής

Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 209
 • Αρχείο
 • 1965-1989

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Μητρώου και προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων Διευθυντού, Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία ταμείου, Βιβλίο εσόδων-εξόδων, Κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλίο βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο κινητής περιουσίας, Βιβλίο τάξεων, Βιβλία ύλης, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Απολογισμοί-Προϋπολογισμοί, Αναλυτικό πρόγραμμα

Δημοτικό Σχολείο Παντάνασσας (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πατσίδων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 91
 • Αρχείο
 • 1931-1987

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Bιβλίο Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Πρακτικών Σχολικής Eπιτροπής, Bιβλίο Iστορίας Σχολείου, Bιβλίο Περισυλλογής Λαογραφικού Υλικού, Bιβλίο Bιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Πατσίδων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σίβα Μαλεβιζίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 168
 • Αρχείο
 • 1930-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικού Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραίωσης, Βιβλία Ύλης, Βαθμολογικές Καταστάσεις Μαθητών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Μεταφορά Μαθητών, Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Σχολικού Ταμείου, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, Βιβλίο Παρουσίασης Προσωπικού, Διδακτιριακά, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Βιβλίο Ιστορίας, Βιβλίο Κινητής Περιουσίας, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη, Μητρώο Σχολικής Βιβλιοθήκης, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Σίβα Μαλεβιζίου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Σολακίου

 • GRGSA-MES EDU252.03
 • Αρχείο
 • 1956-1989

β.1 πράξεων προσωπικού, β.1 δαμαλισμού, β.4 πράξεων σχολικής εφορείας, β.2 ταμείου σχολικής εφορείας, β.2 μαθητικής βιβλιοθήκης, β.1 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του σχολείου

Δημοτικό σχολείο Σολακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φόδελε

 • GR GRGSA-IRA EDU. 33
 • Αρχείο
 • 1899-1973

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Σχολικός Kλήρος (σε φωτοαντίγραφα), Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Φόδελε

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Χορεύτρας

 • GRGSA-MES EDU281.01
 • Αρχείο
 • 1955-1973

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Χορεύτρας

Αρχείο Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπέντα

 • EDU013
 • Αρχείο
 • 1937- 1957

Ατομικά έγγραφα του επιθεωρητή στοιχειώδους εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπέντα. 12 Πράξεις Ε.Σ.Σ.Ε. Νομού Καστοριάς 1951, έγγραφα υπηρεσιακών μεταβολών, επιστολή μετάθεσης προς Θεσσαλονίκη, αποδοχές και οδοιπορικά, υπόθεσεις Κατίνας Αλεξιάδου και Παναγιώτου Αλευρομαγείρου, βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαννιτσών.

Κωνσταντίνος Μπέντας, Επιθεωρητής Στοιχειωδούς Εκπαίδευσης

Αρχείο Ιδιωτικού ΤΕΕ «Γ.Κοντονίκος»

 • GR GRGSA-MAG EDU87
 • Αρχείο
 • 1971-2004

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πράξεων Διευθυντού, Φοίτησης, Διδασκομένης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Επιβολής κυρώσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι σχολείου

Ιδιωτικό Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο «Γ.Κοντονίκος»

Αρχείο και βιβλιοθήκη 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης

 • GR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1928-1982

49 κατάστιχα
Τα υπ΄αριθμ.23 και 24 κατάστιχα που είναι: Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής 1967-1977 και ΒΠΣ 1977-1987 επεστράφησαν στο σχολείο με ΠΠΠ 19/03/2014 και 11/04/2014 αντίστοιχα

6ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Κουκουράβας

 • GR GRGSA-MAG EDU95
 • Αρχείο
 • 1923-1963

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερήσιος έλεγχος μαθητών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Πράξεων Σχολικού Ταμείου, Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Τίτλοι Σπουδών, Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Κουκουράβας

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Τρικερίου

 • GR GRGSA-MAG EDU77
 • Αρχείο
 • 1966-1981

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Μητρώου και Προόδου μαθητών, Βιβλία Διδαχθείσης ύλης, Περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Τρικερίου

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

 • GR GRGSA-MAG EDU74.1
 • Αρχείο
 • 1927-1997

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου Προσωπικού, Βιβλιοθήκης, Νοσηρότητος μαθητών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Τρικερίου

Αρχείο Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου

 • GR GRGSA-MAG EDU43
 • Αρχείο
 • 1964-1971

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διευθυντή, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιου Ελέγχου, Σχολιατρικών Επιθεωρήσεων, Αναλήψεων και Καταθέσεων, Δανεισμού Βιβλιοθήκης, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου.

Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου (Μαγνησία)

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

 • GR GRGSA-FTH ADM042.01
 • Αρχείο
 • 2002-2014

Βιβλία-Βιβλιοθήκες, περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Κύκλοι-έτη σπουδών, ωράριο μαθητών, υποτροφίες, αριστεία, Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, σχολική υγιεινή, γενικές εξετάσεις-παρακολούθηση ύλης-αξιολόγηση μαθημάτων, επιτροπή εμπειρογνωμόνων και έκθεση βαθμολογητών, ειδική νομοθεσία περί συνδικαλισμού, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επίταξη, επιστράτευση, βουλευτικές- δημοτικές-κοινοτικές εκλογές, νομαρχιακή επιτροπή παιδείας-πρακτικά Νομαρχιακού Συμβουλίου, αγωγή υγείας, σχολικοί σύμβουλοι Α/θμιας, σχολικοί σύμβουλοι Β/θμιας, μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες, σχολικές δραστηριότητες, προσκλήσεις.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Τραχωματικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 19
 • Αρχείο
 • 1939-1952

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Hμερήσιος Έλεγχος, Bιβλίο Πρακτικών Σχολικής Bιβλιοθήκης, Στατιστικά-Πίνακες Παροχής Στοιχείων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι YΠEΠΘ, Eρυθρός Σταυρός, Iατρικές Bεβαιώσεις Ίασης Mαθητών, Γραπτά Δοκίμια Mαθητών, Bιβλίο Tαμείου, Προϋπολογισμοί - Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Aποφάσεις Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας

Τραχωματικό Σχολείο Ηρακλείου

Βιβλιοθήκη 1ου Γυμνασίου Σύρου

 • GR EDU002.01
 • Αρχείο

Βιβλία της Δ΄ βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Σύρου
[βλέπε : Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου , Κατάλογος εντύπων, 1526-1920, Ερμούπολη Σύρου 1989, ΕΜΙΚ]

1ο Γυμνάσιο Σύρου