Αρχείο Στ - Αρχείο Σταύρου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Στ

Τίτλος

Αρχείο Σταύρου

Ημερομηνία(ες)

  • 1785-1837 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

10 κουτιά με λυτά έγγραφα, 41 αριθμημένα κατάστιχα και 1 πακέτο με «μεταγραφές»

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Σταύρος Ιωάννου ή Τσαπαλάμος (θ. 1823) ήταν έμπορος και πρόκριτος στα Γιάννινα επί Αλή Πασά. Γιος του ήταν ο Γεώργιος Σταύρου που υπηρέτησε από το 1825 σε διάφορες θέσεις στην ελεύθερη Ελλάδα και ίδρυσε αργότερα την Εθνική Τράπεζα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κατάστιχα λογαριασμών, αντίγραφα αλληλογραφίας και ποικίλα έγγραφα του Σταύρου Ιωάννου ως το 1823, κοινοτικοί ισολογισμοί του βαροσιού και του βιλαετιού Ιωαννίνων, κώδικας Καπλανείου σχολής και φάκελοι για τα γιαννιώτικα λάσα (κληροδοτήματα), κατάστιχα και έγγραφα για την κληρονομιά του Αλέξη Νούτσου (γαμπρού του Σταύρου) και άλλα κατάλοιπα Σωτηρίου Σταύρου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Τουρκικά, Ιταλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το Αρχείο έχει ψηφιοποιηθεί από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Σωκρ. Κουγέας, «Το Ηπειρωτικόν Αρχείον Σταύρου Ιωάννου», Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 14 (1939)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Το αρχείο ψηφιοποιήθηκε το 2013 από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

02/08/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες