Αρχείο MAN001.24 - Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- MAN001.24

Τίτλος

Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)

Ημερομηνία(ες)

  • 1526-17ος αιώνας (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 χειρόγραφο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά, 1/6/1919 (Συλλογή Στεφάνου Κλωνός)
ΑΒΕ 104

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Kώδικας της Δυτικής Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, με πρόχειρη και άτακτη καταχώριση παραχωρήσεων, ενοικιάσεων, ανταλλαγών κτημάτων, δικών κ.λπ..

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ιταλικά, λατινικά, ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ 11, σ. 496

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ακέφαλο και κολοβό

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres