Αρχείο JUS043.02 - Έγγραφα Άρειου Πάγου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (Κ48θ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- JUS043.02

Τίτλος

Έγγραφα Άρειου Πάγου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (Κ48θ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1822 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Βλάχος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία δωρεάς: 14/2/1940
ΑΒΕ: 337

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα του Άρειου Πάγου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος:

  1. Αναφορά των κατοίκων Ξηροχωρίου (Ιστιαίας) κατά Αλέξανδρου Κριεζή.
  2. Έγγραφο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας.
  3. Έγγραφο Δημήτριου Υψηλάντη.
  4. Έγγραφο του Μινιστέριου των Εσωτερικών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Β/ΓΑΚ 12, σελ. 744

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης