Αρχείο COL061.01 - Συλλογή Πρίγκιπα Γεώργιου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK COL061.01

Τίτλος

Συλλογή Πρίγκιπα Γεώργιου

Ημερομηνία(ες)

  • 1896 - 1958 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος με κορδόνια (περιλαμβάνει 6 υποφακέλους)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Πρίγκιπας Πέτρος
Ημερομηνία εισαγωγής: 1967-07-08
ΑΒΕ: 313

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Παρτιτούρες (Η Μάχη της Κρήτης και Marche du Prince Georges), έγγραφα σχετικά με τη βοήθεια που δέχτηκαν οι πρόσφυγες της Κρήτης αλλά και έγγραφα που αφορούν την αποστολή υλικού νοσηλείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της υπόλοιπης Ελλάδας, έγγραφα προβίβασης του Πρίγκιπα σε Πλοίαρχο, Υπαναύαρχο και Αντιναύαρχο, αρχιτεκτονικά σχέδια του Γαλλικού στρατώνα, συμβόλαια αγοραπωλησίας οικοπέδου που σχετίζονται με τον Πρίγκιπα, πρόγραμμα τελετής αποκαλυπτηρίων ανδριάντα στη Σούδα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στη συλλογή περιλαμβάνονται κάποια βιβλία και κάποιοι χάρτες, που παραδόθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα. Τα βιβλία ενσωματώθηκαν στη βιβλιοθήκη του Ι.Α.Κ. και οι χάρτες προστέθηκαν στη συλλογή χαρτών. Μετά από έρευνα και όσον αφορά τα βιβλία, δεν έχουν βρεθεί (προς το παρόν) τα εξής: 1) Α.Β.Υ. Πρίγκηπος Γεωργίου: Υπομνήματα προς τας κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Αθήνα 1955, 2) Ι. Σ. Παπαδάκη: το Λεύκωμα της Κρήτης 1898 - 1901. Χανιά, 3) Γ. Παπαδοπετράκη: Ιστορία των Σφακίων. Αθήνα 1888. Από τους χάρτες δεν έχει βρεθεί (προς το παρόν) ο χάρτης Κρήτης υπό Κ. Σπράττ - 1852

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης