Αρχείο A.E. 16/98 - Χατζημιχάλης, Πλάτων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET A.E. 16/98

Τίτλος

Χατζημιχάλης, Πλάτων

Ημερομηνία(ες)

  • 1915-1959 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Πλάτων Χατζημιχάλης γεννήθηκε στη Σμύρνη και ήταν έμπορος, γιος του Θεόδωρου Χατζημιχάλη. Διατηρούσε εμπορικούς δεσμούς με τη Γερμανία όπου είχε αντιπροσωπείες. Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών στην κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου (1941-1942). Το 1945 καταδικάστηκε σε 20 χρόνια πρόσκαιρα δεσμά γιατί ανάγκασε τους έλληνες καπνοπαραγωγούς να πουλήσουν καπνά στους Γερμανούς. Παντρεύτηκε την Αγγελική Χατζημιχάλη και απέκτησαν μαζί ένα γιο τον Νίκο Χατζημιχάλη.
[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, υλικό του αρχείου, Το Βήμα, 6 Ιανουαρίου 2008]

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της κόρης της Αγγελικής Χατζημιχάλη, Έρσης Χατζημιχάλη (Ιούλιος 1997).

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει ένα αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης του ειδικού δικαστηρίου Αθηνών κατά των υπουργών της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου (Μάιος 1945), σχέδια υπομνήματος και αίτησης χάριτος Π. Χατζημιχάλη προς το Συμβούλιο Χαρίτων (1949), επιστολές Π. Χατζημιχάλη και άλλων φυλακισμένων πρώην υπουργών της κατοχικής κυβέρνησης προς διάφορους με στόχο την απονομή χάριτος (1950), φυλλάδια περί δοσιλογισμού (1947). Επίσης υπάρχουν τα χειρόγραφα κείμενα των μελετών του “Η οικονομική διείσδυσις των ιταλικών δημοκρατιών του Μεσαίωνος εις το Βυζάντιον” και “Η Εμπορική μεσολάβησις”. Τέλος, το αρχείο περιλαμβάνει μέρος της αλληλογραφίας του (κυρίως καρτ ποστάλ και ευχετήριες κάρτες), διάφορα προσωπικά (διαβατήρια, βιβλιάρια, ιατρικά), και ποικίλα έγγραφα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου και υποφακέλου.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στο αρχειακό υλικό του δευτέρου υποφακέλου εντάχθηκε υλικό που βρέθηκε σύμμεικτο με αρχειακό υλικό του Αλεξίου και Κωνσταντίνου Κολυβά (ο Αλέξιος Κολυβάς ήταν πατέρας της Αγγελικής Χατζημιχάλη).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Οκτώβριος 2009

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Δημήτρης Μπαχάρας

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες